Projectcoördinator Special Olympics 2025 (B1-B3)

Gepubliceerd op Donderdag 01 februari 2024
01 februari 202428 februari 2024

Elk jaar organiseert Special Olympics Belgium de Nationale Spelen tijdens het Hemelvaartweekend. Meer dan 3.000 atleten, begeleid door 1.200 coaches, nemen deel aan de Spelen in een twintigtal sportdisciplines. De 41e editie van deze Nationale spelen gaat door van 28 tot en met 31 mei 2025 in Kortrijk. 

Als projectcoördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor de organisator van de spelen en sta je in voor de coördinatie van de diverse aspecten van het voorbereidend traject tot de nazorg. 

Iets voor jou? 

Schrijf je nu in!

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in een dynamisch team dat het sportbeleid van de stad Kortrijk op een innoverende en kwalitatieve manier vormgeeft. Team sport zet in op een sterk educatief en gedifferentieerd sport- en beweegaanbod in samenwerking met heel wat interne en externe partners, heeft een goed uitgebouwd ondersteuningsbeleid en staat in voor de ontwikkeling en exploitatie van duurzame sport- en beweeginfrastructuur in de stad en deelgemeenten. Daarnaast zet team sport ook in op topsport, gamification en e-sport. Team sport durft experimenteren op vlak van nieuwe trends in het sportlandschap en stippelt tegelijkertijd een degelijke langetermijnvisie m.b.t. sport en bewegen in de stad uit.

Het is de missie van team Sport om van Kortrijk een voor mens en stad verrijkend universum te maken dat draait rond bewegen, beleven en ontmoeten. Met openbare plaatsen en sportaccommodaties waarvan de kwaliteit en de uitrusting top is en waar iedereen zijn plek vindt (van individuele recreant tot topspeler in clubverband en van supporter aan de zijlijn tot de atleet die zich elke dag in het zweet werkt om zichzelf te overstijgen) en waarvan team Sport de motor, de bezieler en de bewaker is.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je ben het eerste intern en extern aanspreekpunt voor de Special Olympics en werkt hiervoor nauwgezet samen met de verschillende actoren (de organisator, je collega’s van team sport, de betrokken stads- en veiligheidsdiensten, voorzieningen, verenigingen, ondernemers, scholen,…).  
 • Je coördineert en volgt hiervoor de verschillende werkgroepen op (stuurgroep, veiligheid, communicatie, sport, logistiek, onderwijs, vrijwilligers, ...). 
 • Jij bent degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking. Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met externe partners. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken. Waar nodig raadpleeg je tijdig jouw leidinggevende voor advies.

 • Je zorgt ervoor dat de projectenonderdelen goed verlopen met voldoende participatie van alle betrokken en nog te betrekken partners. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en je hebt hierbij voldoende voeling met de context. 

 • Je communiceert helder met alle betrokkenen over de vorderingen. Je monitort de uitvoering en opvolging van de gemaakte afspraken en ook de kwaliteit hiervan.  Je woont overlegmomenten bij, schrijft verslagen uit en je onderneemt neemt de nodige stappen binnen jouw afgesproken verantwoordelijkheden in samenspraak met of jouw leidinggevende.

Meer info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van bepaalde duur op B-niveau.
 • Een deeltijdse functie (gemiddeld 19u per week) van mei 2024 tot en met juni 2025. 
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding (€0,35 per kilometer).
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk. 
 • Aandacht voor welzijn.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuildings, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • De kans om mee te werken aan dit grootschalige evenement. 
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Wat zal je nu concreet verdienen? Je kan de loonschalen alvast raadplegen via onze veelgestelde vragen (loon en voordelen). Bij opstart zal je loon (afhankelijk van je relevante ervaring) minstens € 3.025,85 en maximaal € 4.530,28 bruto per maand bedragen, en dit op basis van een voltijdse tewerkstelling.

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma dat rechtstreeks toegang geeft tot niveau B.
 • EN je hebt minstens 1 jaar aantoonbare, relevante (beroeps)ervaring voor deze functie.  

Welke diploma’s geven rechtstreeks toegang tot niveau B? Dat kan je hier nakijken.  

Belangrijk voor deze functie: 

 • Je bent bereid om je deeltijds (gemiddeld 19u/week) te engageren in de periode van mei 2024 tot en met juni 2025.

 • Je bent flexibel op gebied van werkuren en bent bereid tot avondwerk en weekendwerk in de laatste rechte lijn naar én tijdens het event. In die periode heb je ook geen verlof gepland.

 • Je hebt ervaring in organiseren en projectmatig werken, je hebt affiniteit met sociale thema’s, G-sport en projectwerking.  

 

HEB JE INTERESSE? 

Schrijf je dan in via deze link, dit kan tot en met 28 februari 2024.  

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via  vacatures@kortrijk.be  of 056 27 85 73 . 

 

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. 

Projectcoördinator Special Olympics