Projectcoördinator Ondernemen (B1-B3) - Deeltijds

Gepubliceerd op dinsdag 31 augustus 2021
31 augustus 202128 september 2021

Als projectcoördinator Ondernemen sta je in voor de overkoepelende coördinatie, kwalitatieve exploitatie en gestructureerde planning van acties die de Kortrijkse handel en de horeca in de kijker zetten en een beleving bieden aan shoppers en bezoekers.

Schrijf je nu in 

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Het subteam Ondernemen en Hoger Onderwijs wil Kortrijk nog meer op de kaart zetten als shopping- en handelsstad. Het team zet in op het verhogen van de beleving in de winkelkernen en op het ondersteunen en adviseren van de gevestigde ondernemers en op het aantrekken van nieuwe ondernemers. Het team is het aanspreekpunt voor de Kortrijkse ondernemer en zoekt naar een win-win situatie voor stad én ondernemer.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 
 • Je coördineert op een overkoepelende, kwalitatieve en gestructureerde manier een aantal toegewezen projecten en evenementen die betrekking hebben op de handel en de horeca en dit van voorbereiding tot afronding. Je staat in voor een efficiënte werking afgestemd op de noden van de verschillende interne en externe klanten.
 • Je bent zowel aanspreekpunt als tussenschakel voor zowel interne (leidinggevende, collega) als externe klanten m.b.t. handel en horeca. Je bent de verbindingspersoon of brugfiguur tussen het beleidsniveau en het uitvoerend niveau voor projecten en het aanbrengen van nieuwe initiatieven en ideeën.
 • Je zorgt voor een optimale transparante informatiedoorstroming en een goede communicatie zodat je collega’s en alle betrokken actoren goed geïnformeerd en betrokken zijn en weten wat van hen verwacht wordt. Je detecteert de noden/wensen en probeert deze op een correcte en verantwoordelijke manier te behandelen.
 • Samen met je collega’s binnen het team volg je het verloop van je project op en onderneem je actie wanneer dit vereist is. Je monitort de uitvoering en opvolging van de gemaakte afspraken en ook de kwaliteit hiervan. Je woont overlegmomenten bij en je onderneemt de nodige stappen binnen jouw afgesproken verantwoordelijkheden.
 • Je evalueert op regelmatige basis je aanpak in samenspraak met je collega’s en leidinggevende en stuurt je aanpak en manier van werken bij waar nodig.  

Belangrijk voor deze functie:

 • Je kan je vlot verplaatsen (voornamelijk in Kortrijk zelf).
 • Je bent geboeid door alles wat ondernemen en horeca betreft.
 • Je werkt graag projectmatig.
 • Je functioneert goed in een context met piekperiodes en strakke deadlines.

 

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op B-niveau. 

 • Deeltijdse tewerkstelling (19u/week) 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je kan deelnemen aan deze selectie als je in het bezit bent van een bachelorsdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, bij voorkeur in een richting waardoor er enige affiniteit is met handel, horeca of marketing, economie, events.  
 • Ook zonder bachelorsdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B kan je deelnemen aan deze selectie, op voorwaarde dat je minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring hebt (toe te lichten in je cv of motivatiebrief) en je slaagt voor een online niveau-en capaciteitstest. 

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je kan deelnemen als interne kandidaat aan deze selectieprocedure indien je een contract van onbepaalde duur hebt bij Stad of OCMW Kortrijk én minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW (interne of externe personeelsmobiliteit)
 • Je kan ook deelnemen als interne kandidaat als je minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4/5-niveau hebt én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad of het OCMW.

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 
HEB JE INTERESSE?  

Inschrijven kan tot en met 28 september 2021, enkel digitaal via  deze link. 

 
HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 056 27 85 73.  

 

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

projectcoordinator ondernemen