Projectcoördinator Fototentoonstelling (A1-A3)

16 januari 202029 januari 2020
Doel van de functie

In  aanloop naar de kandidatuurstelling van Kortrijk als culturele hoofdstad van Europa pakt Kortrijk de komende jaren telkens uit met een groot cultureel project. In  2020 staat het Fotofestival Kortrijk (werktitel Vive La Photo of Dream on) op de agenda.

Het Fotofestival Kortrijk heeft de ambitie om lokaal fototalent in dialoog te laten treden met gekende fotografen. Het is een festival met fotografie op diverse binnen-en buitenlocaties in Kortrijk. Door uiteenlopende organisaties te koppelen aan creatievelingen zetten we in de schoot van het festival ook een belangrijk fotografisch sociaal project op poten. Creatieve installaties maken dat een bezoek aan het festival een interactieve ervaring wordt. Het festival vindt plaats van 25 september  tot 8 november 2020.

Als projectleider sta je in voor de coördinatie en realisatie van het fotofestival . Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde planning en deadlines en beheert het vooropgesteld budget.  Inhoudelijk word je bijgestaan door de curatoren.

 

Verantwoordelijkheden

 • Je maakt een planning op van het volledig project tot en met de afbouw en rapportering.
 • Je maakt samen met de communicator,  curatoren deel uit van de projectgroep.
 • Je staat in voor de totale coördinatie van de diverse tentoonstellingen op openbaar domein en in de gekozen locaties :
  • Je coördineert de tentoonstellingen en installaties van idee naar permanent onderhouden uitbating tot afbouw. 
  • Je bent in staat de conceptuele tentoonstellingsvoorstellen te vertalen naar concrete kwalitatieve realisaties en producties in al de facetten.
  • Je zoekt geschikte locaties.
  • Je staat in voor connectie tussen de fotografen, locatie en lokale partners en stakeholders.
  • Je regelt en verzorgt de contactmomenten met de fotografen en lokale verenigingen.
  • Je ontwikkelt, begroot  en plant de productie, plaatsing, onderhoud en afbouw van de werken.
  • Je houdt bij realisatie ook duurzaamheid en/of vervolgtraject van de werken voor ogen.
  • Je bewaakt de mijlpalen en het budget hierbij.
  • Je zorgt voor een tijdig voorleggen van dossiers aan college burgemeester en schepenen waar nodig.

 • Je beheert je productiebudget :

  • Je detailleert de uitgaven per deelproject, bewaakt het volledige productiebudget en je staat in voor de financiële rapportering hierover.
  • Je maximaliseert de inkomsten :
   • Uitwerken van subsidiedossiers
   • Uitwerken van sponsorwerving
  • Je staat in voor de juridisch/financiële administratie
 • Je staat in voor de inhoudelijke vertalingen ifv communicatie, deelprojecten en publiekswerking :
  • Je verzorgt de artistieke doorvertaling naar de verschillende deelprojecten
  • Je stimuleert de lokale verankering, publiekswerking en publieksparticipatie
  • Je vertaalt het artistiek concept door naar communicator, PR, social media-strategie en naar publiekswerking.
    
 • Je staat in voor de projectuitvoering :
  • Je staat in voor de organisatie van het bruiklenen en transport
  • Je zorgt voor de nodige verzekeringen
  • Je coördineert de opbouw en afbouw van de tentoonstelling.
 • Raadpleeg hier de volledige functiebeschrijving

 

PROFIEL
 • Je hebt ervaring in het samenwerken met fotografen en verenigingen en in de organisatie van tentoonstellingen. 
 • Je hebt een sterke projectmatige aanpak.
 • Je kan vlot werken met alle Windows Office programma's

 

WAT ZIJN DE TOELATINGSVOORWAARDEN?
 • Werving

  • Masterdiploma en relevante ervaring in het coördineren van tentoonstellingen.

 

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?
 • Uitgebreide mondelinge proef - gaat door op dinsdagnamiddag 4 februari op het stadhuis te Kortrijk.

  • Vraagstelling door de jury

   • Peilen naar inzicht, motivatie en communicatie
   • Peilen naar kennis en competenties, ervaring en persoonlijkheid 
  • Resultaat : De kandidaten moeten min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure
  • De indiensttreding is voorzien voor half februari 2020.
 • Wervingsreserve : De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor tijdelijke gelijkaardige functies binnen het Team Musea en Erfgoed voor de duur van 2 jaar

 

AANBOD:
 • Een contract van bepaalde duur op A-niveau (10 maanden)
 • Maaltijdcheques van 6 euro
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • Een flexibel uurrooster
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar

 

HOE DEELNEMEN?

 

MEER INFORMATIE?

 

VISIE STAD KORTRIJK

KORTRIJK kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening.
KORTRIJK is een stad waar iedereen meetelt.
KORTRIJK wil de beste stad van Vlaanderen zijn vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit.
Onze medewerkers dragen deze visie mee in al onze dienstverlening. Vanuit de helpdesk 1777, aan de balie in een dienstencentrum of bij burgerzaken, in onze sportcentra en bibliotheken, in het containerpark, de technische dienst, de boekhouding, de communicatiedienst, de maaltijdbedeling, de sociale dienst, … 
 

WELKE WAARDEN VERWACHTEN WIJ VAN ONZE MEDEWERKERS?

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. We zijn dus op zoek naar heel veel verschillende profielen. Als werkgever geloven wij er sterk in dat ondanks de grote diversiteit aan teams en soorten dienstverlening, wij van alle medewerkers toch dezelfde waarden mogen verwachten.
Wat je functie ook is, wij zoeken mensen die kunnen samenwerken, die respectvol omgaan met anderen, die ondernemend zijn en openstaan voor feedback zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

 • Samen
  Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk.
  Medewerkers gedragen zich als partners om elkaar te ondersteunen, om van elkaar te leren en om elkaar nog verder te brengen. Een doel bereik je niet ondanks elkaar, maar mét elkaar. Kortrijk als werkgever investeert samen met haar medewerkers in een leuke werksfeer, in wederzijds vertrouwen en in een interessante loopbaan. Onze organisatie heeft niet alle expertise in huis en dat hoeft ook niet. We onderhouden goede relaties met onze partners en kunnen op hen rekenen om onze dienstverlening nog beter te maken. We houden van het principe van wederkerigheid. Ook wij zijn een betrouwbare partner en maken onze beloftes waar.

 • Divers
  In Kortrijk is er plaats voor iedereen.
  Onze organisatie is voortdurend in verandering. Daarom is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Leidinggevenden hebben oog voor de talenten van hun medewerkers, maar ook voor de medewerkers die het moeilijker hebben om mee te evolueren. We hebben ook respect voor elkaar, er is ruimte voor ieders mening en we stellen ons loyaal op. Enkel dankzij de diversiteit aan talenten kunnen we onze doelstellingen bereiken. Als dienstverlenende organisatie staat de klant centraal. De diversiteit van onze klanten daagt ons uit om bij alles wat we doen, rekening te houden de impact op de verschillende doelgroepen in onze samenleving. We willen een stem geven aan kinderen en jongeren, aan mensen die digitaal sterk zijn en aan mensen die moeite hebben met technologie, aan geboren en nieuwe Kortrijkzanen, aan de hoogopgeleiden en de ondernemers, maar ook aan de inwoners die het financieel moeilijk hebben, etc. Kortrijk is er op maat van haar inwoners.

 • Ondernemend
  Kortrijk heeft ambitie.
  De organisatie heeft de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te worden. Daarom geeft Kortrijk als werkgever haar medewerkers de kans om hun talenten te ontplooien. Medewerkers stellen zich positief-kritisch op, worden gestimuleerd om out of the box te denken en spreken in termen van opportuniteiten in plaats van problemen. Leidinggevenden moedigen hun medewerkers aan om te groeien in hun job en waarderen de inzet van hun team, ook als het eens tegenzit. Kortrijk is een stad van, voor en door ondernemers. We kijken met open blik naar wat er rond ons gebeurt en we grijpen alle kansen. Mensen en organisaties met een stevige portie durf en ondernemerschap, kunnen op Kortrijk rekenen om hen te ondersteunen. Als mensen naar Kortrijk kijken, dan zien ze dat het er bruist.

 • Open
  Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie.
  Kortrijk is een grote werkgever met een enorm divers aanbod aan dienstverlening. Toch weet elke medewerker wat zijn plaats is in de organisatie en wat van hem verwacht wordt. Leidinggevenden en medewerkers onderhouden een open relatie waarin plaats is voor wederzijdse feedback. Ons organogram schept duidelijkheid, maar trekt geen grenzen. Collega’s zoeken elkaar op, delen informatie en kijken over het muurtje. De samenleving en onze dienstverlening worden steeds complexer. We communiceren duidelijk waar we voor staan en we horen graag of onze manier van werken nog beter kan. We zijn bereid om in dialoog te gaan. We zorgen ervoor dat informatie onze inwoners en organisaties op een snelle, eenvoudige en begrijpelijke manier bereikt. We zetten in op bereikbaarheid en service.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap

Projectcoördinator Fototentoonstelling