Productieleider tentoonstelling "Paradise" (Tijdelijk voor de duur van 2 jaar)

13 november 201915 december 2019
PARADISE
 • PARADISE Kortrijk 2021 is een interactief kunstenparcours met een mix van bestaande werken en nieuwe creaties van (inter)nationale kunstenaars. De hoofdstructuur wordt bepaald door een parcours van (enkele interactieve) installaties met een sterke, visuele impact. PARADISE belicht via deze creatieve ingrepen de stedelijke ontwikkelingen en stimuleert via beeldende kunst de beleving van het openbaar domein. Het thema PARADISE biedt de mogelijkheden op een toegankelijke tentoonstelling die in staat is om een breed publiek aan te spreken.

   

 • PARADISE Kortrijk bevat binnen- en buiteninstallaties van internationale kunstenaars die geïnteresseerd zijn in het sociale, maatschappelijke aspect van kunst en de relatie van het werk met de toeschouwer. We nodigen kunstenaars van alle hoeken van de wereld uit, wiens werk een dialoog aangaat met de publieke ruimte en het stedelijk leven. De artistieke ervaringen geven de bezoeker de mogelijkheid om te reflecteren over zijn persoonlijke handelen en zijn visies. De bezoeker wordt uitgenodigd om na te denken over de impact van zijn handelen en over hoe zijn acties kunnen bijdragen tot het bouwen aan een betere, tolerante en meer respectvolle gemeenschap. De afgelopen jaren vervaagden de grenzen tussen kunst en stedelijke planning. Beide sectoren dragen bij tot een positieve herformulering van de stedelijke, openbare ruimte en stimuleren het bewustzijn van de bewoners.

   

 • PARADISE Kortrijk laat toe de stad te herontdekken. De tentoonstelling toont hoe onze urbanistische leef- en woonomgeving deel uitmaakt van ons dagelijks bestaan. Het stadsfestival biedt ons een aantal opportuniteiten die we voordien misschien niet zagen. Via allerlei kunstinterventies nodigt PARADISE de bezoeker uit om een bewuste positie in te nemen, de schoonheid van de stad te herontdekken en menselijk gedrag te beschouwen vanuit een ander perspectief.

 

DOEL VAN DE FUNCTIE
 • Je staat in voor de realisatie van de verschillende kunstinstallaties van PARADISE. Dit in nauwe samenspraak met de curatoren en projectmanager.
 • Je staat in voor het behalen van de vooropgestelde planning en deadlines.
 • Je bent creatief en flexibel om de wensen van kunstenaars te vertalen in concrete en realiseerbare projecten.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN
 • In opdracht van de curatoren realiseer je de diverse kunstinstallaties. In de uitwerking hou je rekening met o.a. de planning van de projectmanager.
 • Je maakt samen met de communicator, publieksmedewerker, curatoren deel uit van de projectgroep.
 • Je staat in voor de totale coördinatie van de diverse installaties op openbaar domein en in de gekozen locaties :
  • Je coördineert de installaties van idee naar permanent onderhouden uitbating tot afbouw.
  • Je bent in staat de conceptuele tentoonstellingsvoorstellen te vertalen naar concrete kwalitatieve realisaties en producties in al de facetten.
  • Je zoekt geschikte locaties. o Je staat in voor connectie tussen kunstenaar, locatie en lokale partners en stakeholders.
  • Je regelt en verzorgt de contactmomenten met de kunstenaars. o In nauw overleg met de logistiek coördinator/chef techniek, die met jou instaat voor de technische vertaling naar een veilige en gekeurde realisatie, ontwikkel, begroot en plan je de productie, plaatsing, onderhoud en afbouw van de werken.
  • Je houdt bij realisatie ook duurzaamheid en/of vervolgtraject van de werken voor ogen.
  • Je bewaakt de mijlpalen en het budget hierbij.
  • Je zorgt voor een tijdig voorleggen van dossiers aan college burgemeester en schepenen waar nodig.
 • Je beheert je productiebudget :
  • Je detailleert de uitgaven per deelproject, bewaakt het volledige productiebudget en je staat in voor de financiële rapportering hierover.
  • Je maximaliseert de inkomsten :
   • Uitwerken van subsidiedossiers
   • Uitwerken van sponsorwerving
  • Je staat in voor de juridisch/financiële administratie 
 • Je staat in voor de inhoudelijke vertalingen ifv communicatie, deelprojecten en publiekswerking :
  • Je verzorgt de artistieke doorvertaling naar de verschillende deelprojecten
  • Je stimuleert de lokale verankering, publiekswerking en publieksparticipatie
  • Je vertaalt het artistiek concept door naar communicator, PR, social media-strategie en naar publiekswerking.
 • Je staat in voor de projectuitvoering :
  • Je staat in voor de organisatie van het bruiklenen en transport
  • Je zorgt voor de nodige verzekeringen o Je coördineert de opbouw en afbouw van de tentoonstelling.

Download hier de volledige functie beschrijving hier : Functiebeschrijving Productieleider PARADISE.pdf
 

TOELATINGSVOORWAARDEN
 • Interne en externe mobiliteit

  • De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.
 • Werving
  • Bachelordiploma en min. 3 jaar aantoonbare ervaring in de organisatie van een grootschalig project
AANBOD
 • een voltijds contract van bepaalde duur op B-niveau voor de duur van het project (max. 2 jaar)
 • maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en gratis hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
   
PROCEDURE
 • Deel 1 : Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
 • Deel 2 : Case gevolgd door uitgebreide mondelinge proef
  • Thuisopdracht : case : op donderdag 19 december 2019 wordt je een case , via mail, toegestuurd. Je krijgt de tijd tot en met 22 december 2019 om 23u59 om ons de case te bezorgen via mail.
  • Uitgebreide mondelinge proef : vooropgestelde data maandag 6 januari en dinsdag 7 januari 2020 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
   • Toelichting thuisopdracht
   • Vraagstelling jury
    Resultaat : Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure : 60/100
    Wervingsreserve : De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve van "Productieleider tentoonstelling "Paradise" (B1-B3) in contractueel verband.
SOLLICITEREN

Inschrijven kan tot en met 15 december 2019, enkel digitaal via

https://www.jobsolutions.be/register/4667

 
MEER INFO

Team HR : Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 - lut.vanderbeken@kortrijk.be

 

 

Foto paradise