Preventieadviseurs

12 juni 201918 augustus 2019

 

Voor de uitbouw van onze interne dienst van preventie en bescherming op het werk zijn wij momenteel op zoek naar 2 preventieadviseurs.

PROFIEL

We zoeken een preventieadviseur die de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel draagt. Iemand die initiatief neemt en door samenwerken de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers naar een hoger niveau tilt. Iemand die problemen kan analyseren, verbeteringen voorstelt en de organisatie begeleidt om deze te realiseren. Iemand die verantwoordelijkheid durft op te nemen, niet bang is van verandering en als leidinggevende mensen kan meenemen in deze boeiende opdracht.

DE JOB

Je geeft gespecialiseerd advies aan het bestuur, de verschillende diensten, leidinggevenden en medewerkers. Je doet voorstellen over sensibilisering en interne opleiding rond veiligheidsthema’s. Je doet onderzoek en controle, je pleegt overleg en staat in voor rapportering.

De stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk hebben op dit moment elk nog een eigen Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De doelstelling van het bestuur is om een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op te richten voor de stad, het OCMW en de vzw Zusters Augustinessen. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart. De preventieadviseurs zullen dit traject verder opvolgen en tot realisatie brengen. Vervolgens zal één preventieadviseur diensthoofd zijn, van het team dat zal bestaan uit min. 2 preventieadviseurs niveau 1 of 2 (aan te werven), een 5-tal deeltijdse preventieadviseurs niveau 3 en een administratief medewerker.

De preventieadviseur ressorteert onder het college van burgemeester en schepenen. In de praktijk is er een nauwe samenwerking met de algemeen directeur en de ondersteunende diensten zoals de personeelsdienst en de facilitaire diensten.

Volledige functiebeschrijving

Organogram Kortrijk

TOELATINGSVOORWAARDEN

Een kandidaat wordt toegelaten als hij/zij voldoet aan één van onderstaande toelatingsvoorwaarden:

  • houder van het getuigschrift van preventieadviseur niveau 1 én een masterdiploma.

  • houder van het getuigschrift van preventieadviseur niveau 1 én slagen in een capaciteitstest*.

  • houder van het getuigschrift van preventieadviseur niveau 2 én een masterdiploma heeft én de kandidaat engageert zich om bij indiensttreding de opleiding preventieadviseur niveau 1 te vervolmaken

  • houder van het getuigschrift van preventieadviseur niveau 2 én slagen in een capaciteitstest* én de kandidaat engageert zich om bij indiensttreding de opleiding preventieadviseur niveau 1 te vervolmaken.

*De capaciteitstest bestaat uit 3 online testings (non-verbale mentale capaciteit, analogieën en ruimtelijk inzicht).

AANBOD

• een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau
• maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
• gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
• een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
• naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
• een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

SELECTIEPROCEDURE

Deel 1 : Screening  van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden.  Kandidaten zónder masterdiploma krijgen een mail toegestuurd om een capaciteitstest te maken die bestaat uit 3 delen. Men moet voor 2 delen slagen. Houders van een masterdiploma worden hiervan vrijgesteld.

Deel 2: Je krijgt een mail van Search en Selection om een persoonlijkheidstest in te vullen. Deze is enkel bedoeld als ondersteuning tijdens het gesprek.

Deel 3: Case - datum en locatie nog te bepalen

Deel 4: Interview op 19 september 2019, extra data kunnen worden toegevoegd volgens het aantal kandidaten.

De kandidaat moet 50/100 halen om als geslaagd beschouwd te worden voor de selectieprocedure en opgenomen te worden in de wervingsreserve. De reserve is 2 jaar geldig met mogelijkheid tot verlenging. Zowel de stad als het OCMW Kortrijk kunnen beroep doen op deze wervingsreserve.

SOLLICITEREN

Interesse? Schrijf je dan in via ons digitaal webformulier https://www.jobsolutions.be/register/4015 t.e.m. 18 augustus 2019.

Vragen? Meer info? Neem contact op met Leen Hooghe op 056 27 86 84 of vacatures@kortrijk.be

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

logo groep Kortrijk