Ploegbaas sportinfrastructuur (D4-D5)

Gepubliceerd op Vrijdag 09 april 2021
13 april 202116 mei 2021

Je staat in voor een kwaliteitsvolle werking van het team sportzaalmedewerkers en/of schoonmaak binnen verschillende sportcentra. Dit betekent dat je instaat voor de personeelsbezetting, de taakverdeling en de realisatie van de dienstverlening door de teams. Je staat eveneens in voor de werkingsmiddelen. Je bent het aanspreekpunt voor de ploeg. Je ondersteunt bij sportevents die doorgaan in en rond de sportcentra. 
Als leidinggevende volg je de medewerkers dagelijks op en je gaat met hen in gesprek over hun functioneren en arbeidsattitudes. Je communiceert met de medewerkers, het team, je collega ploegbazen en de beheerders sportinfrastructuur.  
Je staat in voor de administratie verbonden aan de werking van de teams, zowel rond personeelszaken als rond de inhoudelijke werking. 
 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Team sport is een onderdeel van de directie Vrije Tijd. Team sport kent een erg uitgebreide werking waarin het beheer en de exploitatie van de sportinfrastructuur een belangrijk onderdeel is. Op diverse locaties in Kortrijk zijn er sterk uitgebouwde sportcentra (inclusief buitenterreinen) waarin diverse sportdisciplines worden uitgeoefend.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Je realiseert de doelstellingen van het beleid. 
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle realisatie van de dienstverlening in verschillende sportcentra. Je bent het aanspreekpunt voor de organisatie, de burgers en de medewerkers bij problemen.
 

Je coördineert de werking van het team. 
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werkplanning. Je verdeelt de taken en zorgt voor een efficiënte personeelsbezetting. Je zoekt naar oplossingen bij bezettingsproblemen, zoals afwezigheden bij ziekte, opname verlof, bijkomende taken, … en garandeert de basisdienstverlening. 

Je neemt administratieve taken op zoals de documenten i.v.m. personeelszaken, de opvolging van meldingen, bestellingen, facturen, etc.  

Je geeft leiding aan je medewerkers. 
Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak. 
 

Je besteedt veel aandacht aan overleg en communicatie en creëert op die manier betrokken en geïnformeerde medewerkers.  

Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie. 
Je ondersteunt bij de organisatie van sportevents in en rond de sportcentra. 

Je ontwikkelt je eigen expertise. 
Je bent steeds bereid om bijscholing te volgen om op de hoogte te zijn van de trends binnen je werkveld. 
Je staat open voor vernieuwing en verandering. Je ondersteunt je leidinggevende tijdens de implementatie van nieuwe afspraken en denkt actief mee rond de praktische uitvoering ervan.  

Raadpleeg de infobundel voor een volledig overzicht

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op D4-D5-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je beschikt over minimaal vier jaar leidinggevende ervaring. Voeling met sportinfrastructuur is een pluspunt.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Ben je een interne kandidaat?

Interne en externe personeelsmobiliteit 

 • Je beschikt over minstens 12 maand graadanciënniteit op D4-D5-niveau bij de Stad of het OCMW. 
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Bevordering (via interne en externe personeelsmobiliteit)

 • Je beschikt over minstens 4 jaar graadanciënniteit op D-niveau.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

 

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE? 

Screening CV

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.

Geïntegreerde proef

Je krijgt een opdracht die je ter plaatse voorbereidt en aansluitend voorstelt aan de jury tijdens het uitgebreid interview.
Timing : vooropgestelde data 21 mei en 27 mei 2021
Locatie : sportcentrum Lange Munte

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan enkel digitaal tot en met 16 mei 2021.

Schrijf je nu in !

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure via 0498/90 93 81 of  vacatures@kortrijk.be.

 

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

ploegbaas sportinfrastructuur