Planning werken fiets- en bustunnel

THV De Nul – Stadsbader startte in september in opdracht van het Stationsproject Kortrijk met de voorbereidende werken voor de bouw van de fiets- en bustunnel in de Zandstraat. De aannemer verplaatste de nutsleidingen en voerde sonderingen uit. Van november 2017 tot maart 2018 worden er  nog voorbereidende werken uitgevoerd. Deze werken kunnen geluids- en of verkeershinder met zich meebrengen. 

11 november: plaatsen damplanken

Voor we de fietsbrug en het rechter landhoofd van de tunnel afbreken, verstevigen we de spoorwegbrug door damplanken te plaatsen. Dat is een grondkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste metalen planken. Om die werken uit te voeren moeten we spoor A uit dienst stellen. Dat kan tijdens de week enkel ‘s nachts, in het weekend kan dit wel overdag. De damplanken worden in de grond geheid met een trilblok. Dat zorgt helaas voor veel lawaai-en trillingshinder. Om de nachtrust van de bewoners niet te storen plannen we de werken op zaterdag 11 november (vermoedelijk al vanaf 6 uur). Uiteraard worden alle veiligheidsmaatregelen bij deze werken gerespecteerd. Zo voeren we op 30 en 31 oktober zeer gerichte sonderingen uit om na te gaan of het plaatsen van deze damplanken een risico op explosieven inhoudt. Mocht dit het geval zijn dan worden de werken uiteraard uitgesteld.

19 november: afbreken fietsbrug

Op zondag 19 november verwijderen we de fietsbrug boven de Zandstraat. Hiervoor moeten we de Zandstraat afsluiten voor alle verkeer. Om de verkeershinder te beperken, doen we dit op een zondag.

20 november 2017 tot eind februari 2018: afbraak landhoofd, afvoeren aarde tallud

Vanaf maandag 20 november breken we het landhoofd van de spoorwegbrug af en ook een deel van de gemetselde muur boven de spoorwegbrug. We graven het talud af en voeren de aarde af. Deze werken brengen weinig hinder met zich mee.Guldenspoorpad onderbroken Om deze werken te kunnen uitvoeren zal het Guldenspoorpad onderbroken zijn ter hoogte van de Zandstraat van 30 oktober 2017 tot eind januari 2018. Fietsers worden omgeleid via rotonde Panorama en de Minister Tacklaan.

Wat is het vervolg van de werken aan de fiets- en bustunnel?

Vanaf maart 2017 tot mei 2018 plaatsen we een buizendak onder de spoorwegbrug. Dat buizendak zorgt ervoor dat de spoorwegbrug stevig genoeg blijft als we de tunnel onder spoorwegbrug persen. In diezelfde periode bouwen we op de terreinen van de NMBS de prefab fiets- en bustunnel. Wellicht kunnen we dan na de zomer van 2018 effectief de tunnel onder de spoorwegbrug en het wegdek persen. Deze werken duren ongeveer 3 maanden. Uiteraard informeren wij u steeds tijdig over de eventuele hinder bij deze werken. Daarna volgt nog de afwerking van de in- en uitritten. Tegen midden 2019 is de fiets- en bustunnel volledig gerealiseerd.