Permanente vacature maatschappelijk werker (B1-B3)

Gepubliceerd op Vrijdag 01 april 2022
01 april 202230 juni 2022

De sociale dienstverlening van de stad Kortrijk is volop in verandering. De sociale dienstverlening staat voor het verzekeren van het recht op een menswaardig bestaan, menselijke waardigheid en maatschappelijk dienstverlening voor alle inwoners van onze stad, met een heel bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.

Enkele kernwaarden van onze vernieuwde dienstverlening zijn outreachend werken, pro actief handelen, nabijheid, breed en generalistisch werken. We organiseren onze dienstverlening daar waar de mensen ons nodig hebben, vanuit een op en top klantvriendelijke aanpak. 

Als sociaal werker help je mee deze waarden om te zetten in de praktijk. Je biedt een luisterend oor, wordt een vertrouwd gezicht en vertaalt dit verder door naar psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlening aan mensen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen.

Is hulpverlening jouw passie? Zin om van Kortrijk een voorbeeld te maken wat betreft maatschappelijke dienstverlening? Aarzel dan niet langer!

Momenteel hebben we verschillende voltijdse functies van onbepaalde duur in te vullen. 

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je komt terecht in een multidisciplinair wijkteam waar ontmoeting, buurtgericht werken en hulpverlening centraal staan. Je wordt er omringd wordt door heel wat expertise en verschillende disciplines (buurtwerk, straathoekwerk, brugfiguren, expertises in individueel maatschappelijk werk,… ), en werkt actief samen met tal van partners uit de buurt die je helpen om een brede, generalistisch aanpak te kunnen realiseren.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 • Je begeleidt de cliënt, op maat en professioneel, met het oog op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en het optimaliseren van zijn sociaal-maatschappelijk functioneren. Je helpt cliënten om vragen van praktische, materiële, juridische en/of financiële aard aan te pakken. Je biedt de cliënten een integrale hulpverlening op maat, dit door zelf te handelen of gepast door te verwijzen

 • Je informeert en helpt de cliënt met het oog op een correcte en warme dienstverlening taken. Je onthaalt de cliënt op een vriendelijke en gepaste manier. Je motiveert tot verdere hulpverlening, vertrekkende vanuit de vraag van de cliënt

 • Je staat in voor het beheer en de afhandeling van dossiers in het kader van de hulpverlening aan de cliënten. Je verricht een sociaal onderzoek en stelt een hulpverleningsplan op. Je volgt de evolutie van het dossier op en rapporteert aan alle betrokken partijen

 • Je denkt kritisch mee over veranderingen binnen de dienst en geeft advies zodat de doelstellingen van de dienst gerealiseerd worden.  Je bent alert voor evoluties die het welzijn van de cliënt of een grotere groep mensen in het gedrang kunnen brengen en signaleert deze in het team of aan de leidinggevende

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?     

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van (on)bepaalde duur op B1-B3 -niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen. 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan op permanente basis enkel digitaal

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle De Bosschere, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0473 86 24 34.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

maatschappelijk werker sociale dienst