Pedagogisch medewerker kinderopvang (halftijds, B1-3)

Gepubliceerd op Woensdag 17 juni 2020

De cluster Zorg - kinderopvang is op zoek naar een halftijds pedagogisch medewerker (B1-3).

DOEL VAN DE FUNCTIE:

De pedagogisch medewerker staat in voor de implementatie en uitvoering van een pedagogische visie voor de dienst kinderopvang. Je ondersteunt de kinderbegeleiders, verantwoordelijken en ouders met vragen over individuele ontwikkelings- of opvoedingsproblemen. Je houdt de ontwikkelingen van de kinderen goed in de gaten en als er problemen zijn, overleg je met je collega’s, ouders en/of teamverantwoordelijken. Daarnaast zorg je voor het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving binnen de kinderopvang.

DE JOB:
 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en uitwerking van een pedagogische visie binnen de kinderopvang.
 • Je volgt de ontwikkeling van kinderen op en springt bij waar nodig.
 • Je ondersteunt de kinderbegeleiders in de uitvoering van hun opdracht.
 • Je vormt het aanspreekpunt voor kinderbegeleiders, teamverantwoordelijken en ouders op vlak van individuele problemen en vraagstukken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en toepassing van het wetgevend kader.
 • Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming- en opvolging.

Raadpleeg hier de volledige infobundel

WAT ZIJN DE TOELATINGSVOORWAARDEN?
HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?
 • Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
 • Deel 2: Thuisopdracht
  • Je krijgt, via mail, 2 functiegerelateerde cases toegestuurd in de week van maandag 6 juli 2020. 
 • Deel 3: Uitgebreide mondelinge proef: Timing: 15 juli of 16 juli 2020 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
  • Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld
  • Kandidaat wordt bevraagd rond zijn inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en motivatie
  • Toetsing van de competentievereisten 
  • Toelichting cases

De kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij het afsluiten van de selectieprocedure (eliminerend).

 

WERVINGSRESERVE:
 • De geslaagde kandidaten worden opgenomen op de wervingsreserve van "Pedagogisch medewerker kinderopvang" (B1-3) bij de Cluster Zorg/Team kinderopvang die minstens 2 jaar geldig is.
AANBOD:
 • een halftijds contract van onbepaalde duur op B1-3- niveau
 • maaltijdcheques van 6 euro
 • een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
 • gratis aansluiting bij GSD-V
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen
HOE DEELNEMEN?
 
MEER INFORMATIE?