Pedagogisch medewerker kinderopvang (0.75 VTE, B1-3)

Gepubliceerd op Woensdag 20 oktober 2021
20 oktober 202109 november 2021

De pedagogisch medewerker staat in voor de implementatie en uitvoering van een pedagogische visie voor de dienst kinderopvang. Je ondersteunt de kinderbegeleiders, verantwoordelijken en ouders met vragen over individuele ontwikkelings- of opvoedingsproblemen. Je houdt de ontwikkelingen van de kinderen goed in de gaten en als er problemen zijn, overleg je met je collega’s, ouders en/of teamverantwoordelijken. Daarnaast zorg je voor het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving binnen de kinderopvang.

Schrijf je nu in

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Het team kinderopvang bestaat uit voorschoolse en buitenschoolse opvang erkend door Kind & Gezin (De Puzzel, Blokkenhuizen en de dienst voor gezinsopvang).

 • De Puzzel: buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Het aanbod van De Puzzel is aanvullend op het aanbod van de Kortrijkse scholen. Er zijn 150 kindplaatsen buitenschoolse opvang op 2 locaties (Kortrijk en Heule).
 • Blokkenhuizen: voorschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. De opvangplaatsen zijn verdeeld over drie leefgroepen. In elke leefgroep worden elke dag 18 kinderen opgevangen.
 • Dienst gezinsopvang: een team van gemotiveerde kinderbegeleiders (onthaalouders) die in een echte thuissfeer kinderen opvangen. Zij voorzien bij hen thuis een goede verzorging, gezonde voeding en besteden aandacht aan spel en ontspanning.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en uitwerking van een pedagogische visie binnen de kinderopvang.
 • Je volgt de ontwikkeling van kinderen op en springt bij waar nodig.
 • Je ondersteunt de kinderbegeleiders in de uitvoering van hun opdracht.
 • Je vormt het aanspreekpunt voor kinderbegeleiders, teamverantwoordelijken en ouders op vlak van individuele problemen en vraagstukken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en toepassing van het wetgevend kader.
 • Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming- en opvolging.

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?     

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van onbepaalde duur (0.75 VTE) op B1-B3 -niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster.
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan enkel digitaal tot en met 9 november 2021.

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Robbe Struyve, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0499 77 90 97.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.