Parkeerwachter (D1-D3) - tijdelijk

Gepubliceerd op vrijdag 03 september 2021
03 september 202130 november 2021

We zoeken tijdelijke versterking met 4 parkeerwachters. 

Als parkeerwachter sta je in voor de handhaving van het parkeerbeleid en het toezicht op de naleving van de parkeerreglementering.

Schrijf je nu in

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Parko staat in voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het auto-en fietsparkeerbeleid in Kortrijk: de organisatie en exploitatie van het straatparkeren, beheer van alle boven-en ondergrondse parkings, gas-parkeertoezicht en toezicht op de voetgangerszones via LPR.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?
 • Je houdt toezicht op het naleven van het parkeerreglement. Dit reglement omvat het betalend parkeren, parkeerduur-beperkingen, uitgereikte vergunningen en inname openbaar domein en op GAS-boetes op het stilstaan en parkeren.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de burgers omtrent de toepassing van het parkeerreglement: je bent aanwezig in het straatbeeld, je informeert burgers, helpt hen verder of verwijst hen op een klantvriendelijke manier door.
 • Je staat in voor het signaleren van zowel noden als onregelmatigheden in het parkeerbeleid. Je denkt mee na en geeft info door rond noden inzake parkeren in de publieke ruimte (bv rond bewonersparkeren, fietsenstallingen, …). Je signaleert defecten (bv defecte parkeerautomaat).
 • Belangrijk voor deze functie:
  • Je bent bereid om deze taken op te nemen op het grondgebied Kortrijk, maar ook in Kuurne en/of Wervik.
  • Je kan op korte termijn starten in de job

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
 • Een contract van bepaalde duur van zes maanden (eventueel verlengbaar) op D-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) zonder collectieve sluiting
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN?  

Toelatingsvoorwaarden?

 • De kandidaat beschikt over een diploma secundair onderwijs (derde graad)
 • De kandidaat beschikt over een (bij voorkeur blanco) uittreksel uit het strafregister – model 1 (art. 596.1)
  Opmerking : indien het uittreksel strafregister veroordelingen bevat, wordt dit gecheckt vanuit team GAS of de veroordelingen impact hebben op de rol van vaststeller (cfr wetgeving GAS). Enkel indien de veroordelingen de rol van vaststeller toelaten, wordt de kandidaat toegelaten tot de selectieprocedure.
 • De kandidaat beschikt over een rijbewijs B.
HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 30 november, enkel digitaal

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via 056 27 86 54 of  vacatures@kortrijk.be

Parkeerwachters