Parkeerwachter AGB Parko

06 december 201806 januari 2019

De job

Als parkeerwachter maak je deel uit van het team dat toeziet op de naleving van het parkeerreglement. Je bent aanwezig in het straatbeeld, informeert de burger over het parkeerreglement en biedt waar nodig hulp. Je ziet toe op de goede werking van de apparatuur en controleert de geparkeerde wagens.

Verantwoordelijkheden

 • Je staat in voor het toezicht op de naleving van het parkeerreglement op het betalend parkeren, de parkeerduur-beperkingen, de uitgereikte vergunningen en inname openbaar domein en op het stilstaan en parkeren (gemeentelijke administratieve sancties).
 • Je bent tevens het aanspreekpunt voor de burger omtrent de toepassing van het parkeerreglement. 
  • Serviceverlener: klantvriendelijk informeren van de burger, doorverwijzen en hulp bieden waar nodig.
  • Signaleringsfunctie: verificatie van de signalisatie (markering, borden) en apparatuur, informatiedoorstroming aan het parkeerbedrijf omtrent parkeernoden op het openbaar domein...

Download de volledige functiebeschrijving

Kenniscompetenties

 • Goede kennis van het verkeersreglement.
 • Nederlands, noties Frans en Engels zijn een pluspunt.
 • Basiskennis PC, interesse in diverse softwaretoepassingen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Diploma hoger middelbaar onderwijs.
 • Belgische nationaliteit.
 • Rijbewijs B.
 • Blanco uittreksel strafregister.

Solliciteren

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een aangename werkomgeving met een uitstekende
opleiding en begeleiding. Interesse? Mail je motivatiebrief en cv door, voor
6 januari 2019 op het adres jobs@parko.be. Voor meer info kan je steeds terecht op www.parko.be/content/vacature.

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Parkeerwachter helpt burgers op weg
logo van ocmw, vzw, SOK, Parko en stad Kortrijk