Parkeerwachter (D1-D3)

Gepubliceerd op Vrijdag 13 november 2020

Wat houdt de job in ?

• Je houdt toezicht op het naleven van het parkeerreglement. Dit reglement omvat het betalend parkeren, parkeerduur-beperkingen, uitgereikte vergunningen en inname openbaar domein en op GAS-boetes op het stilstaan en parkeren.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de burgers omtrent de toepassing van het parkeerreglement: je bent aanwezig in het straatbeeld, je informeert burgers, helpt hen verder of verwijst hen op een klantvriendelijke manier door.
• Je staat in voor het signaleren van zowel noden als onregelmatigheden in het parkeerbeleid. Je denkt mee na en geeft info door rond noden inzake parkeren in de publieke ruimte (bv rond bewonersparkeren, fietsenstallingen, …). Je signaleert defecten (bv defecte parkeerautomaat).
• Je bent bereid om deze taken op te nemen op het grondgebied Kortrijk, maar ook in Kuurne en/of Wervik.

De volledige functiebeschrijving vind je hier terug. 

Wat verwachten wij van onze medewerkers ? 

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat ondanks de grote diversiteit aan teams en soorten dienstverlening, wij van alle medewerkers toch dezelfde waarden mogen verwachten. Wat je functie ook is, wij zoeken mensen die kunnen samenwerken, die respectvol omgaan met anderen, die ondernemend zijn en openstaan voor feedback zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. 

Voorwaarde tot deelname

Aanwervingsprocedure

 • De kandidaat beschikt over een diploma secundair onderwijs (derde graad)
 • De kandidaat beschikt over een (bij voorkeur blanco) uittreksel uit het strafregister – model 1 (art. 596.1)
  Opmerking : indien het uittreksel strafregister veroordelingen bevat, wordt dit gecheckt vanuit team GAS of de veroordelingen impact hebben op de rol van vaststeller (cfr wetgeving GAS). Enkel indien de veroordelingen de rol van vaststeller toelaten, wordt de kandidaat toegelaten tot de selectieprocedure.
 • De kandidaat beschikt over een rijbewijs B.

Selectieprocedure

Screening CV
Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen:

Deel 1: Kort interview

 • Hierin wordt gepolst naar de motivatie, het jobbeeld en ervaring in klantencontacten, handhaving of toezicht.
 • Timing: nog te bepalen
 • Eliminerend – Minimumscore 60/100

Deel 2 Praktische proef en aansluitend uitgebreide mondelinge proef 
Toetsing van de competentievereisten

 • Kandidaat komt in een praktijksituatie waarin het inzicht in het parkeergebeuren wordt afgetoetst.
 • Kandidaat wordt bevraagd rond zijn inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en motivatie 
 • Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld
 • Timing: nog te bepalen
 • Eliminerend – Minimumscore 60/100

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is.

Je kandidaat stellen

Je kandidaat stellen kan enkel via het digitale inschrijvingsformulier. Klik hier om je kandidaat te stellen. Inschrijven kan tot en met 6 december 2020.

Wat mag je van ons verwachten ?

 • Contract van onbepaalde duur op D1-D3 -niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding van 0,24 euro/km.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
 • Loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Wat verwachten wij van jou ? 

 • Takenpakket wordt uitgevoerd op grondgebied Kortrijk, maar ook deels in Kuurne en Wervik.
 • Je werkt steeds in uniform en verplaatst je zowel te voet, met de fiets als met de wagen (vervoersmiddelen zijn voorzien door de werkgever).
 • Uurrooster
  Principe: Werkrooster (20 werkdagen per maand) waarvan :

  • 10 keer dag ( van 9u00 tot 17u30)
  • 6 keer laat (van 10u30 tot 19u00)
  • 4 keer avond (van 12u30 tot 21u00)

Vragen ?

Heb je vragen dan kan je terecht bij Els Strubbe, HR deskundige, 056/27.86.54.

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd en seksuele voorkeur of eventuele handicap.

 

parkeren