Parkeertechnicus (C1-C3)

Gepubliceerd op Dinsdag 30 juni 2020
30 juni 202016 augustus 2020

Wat houdt de job in ?

• Je neemt het nazicht en onderhoud van diverse technieken en installaties op. Het gaat zowel om parkeersignalisatie, gebouwen (parkeergarages en parkeerterreinen), camera bewakingssystemen, toegangscontrolesystemen, parkeer geleidingssysteem, parkeersensoren, databekabeling.  
• Je werkt op basis van een planning rond zowel periodiek onderhoud, uitbreiding van bestaande technieken als rond uitrol van nieuwe technische installaties.   
• Je voert dringende herstellingen uit en zoekt dringende storingen rond de diverse technische installaties en toepassingen uit. Deze storingsanalyses zijn zowel mechanisch als sturingsmatig.   
• Je weet welke problemen je zelf kan oplossen en waarvoor je terecht kan bij externe leveranciers of diensten.  

De volledige functiebeschrijving vind je hier terug. 

Wat verwachten wij van onze medewerkers ? 

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat ondanks de grote diversiteit aan teams en soorten dienstverlening, wij van alle medewerkers toch dezelfde waarden mogen verwachten. Wat je functie ook is, wij zoeken mensen die kunnen samenwerken, die respectvol omgaan met anderen, die ondernemend zijn en openstaan voor feedback zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. 

Voorwaarde tot deelname

- Kandidaten beschikken over een diploma secundair onderwijs (derde graad) én een blanco uittreksel uit het strafregister 
- Basiskennis elektriciteit en elektronica zijn noodzakelijk, evenals kennis databekabeling.
- Kandidaten kunnen vlot werken met de computer en hebben interesse in de diverse software specifiek voor deze functie.
- Kandidaten zijn houder van het brevet BA4-BA5 of zijn bereid dit te behalen na opleiding. 

Selectieprocedure

Deel 1 : Een schriftelijke case waarin hoofdzakelijk gepeild wordt naar de technische kennis (eliminerend)
Minimale resultaat om door te gaan naar deel 2 is 60/100

Deel 2 : Een praktische proef waarin een herstelling wordt uitgevoerd, aansluitend gevolgd door een gestructureerd gedragsgericht interview (eliminerend).
Minimale resultaat om geslaagd te zijn voor de selectieprocedure is 60/100.

De selectieprocedure resulteert in de opsomming van de geslaagde kandidaten in alfabetische volgorde. 

Er wordt een verlengbare wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar. 

Je kandidaat stellen

Je kandidaat stellen kan enkel via het digitale inschrijvingsformulier. Klik hier om je kandidaat te stellen. Inschrijven kan tot en met 16 augustus 2020.

Vragen ?

Heb je vragen over de inhoud van de job, dan kan je terecht bij Bart Nuttin, verantwoordelijke technieken, 056/27.83.91. Heb je vragen over de selectieprocedure, dan kan je terecht bij Els Strubbe, HR deskundige, 056/27.86.54.

Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd en seksuele voorkeur of eventuele handicap.

 

 

parkeren