Paasfoor ook dit jaar slachtoffer van corona

Gepubliceerd op dinsdag 09 februari 2021

De Paasfoor van Kortrijk die normaal van start zou gaan op Witte Donderdag 1 april wordt afgelast. Dit werd vandaag beslist door het stadsbestuur dat zo op tijd klaarheid wil scheppen. Foren zijn tot op heden nog steeds verboden.

Noodgedwongen afgelasting

De Paasfoor van Kortrijk zou dit jaar plaatsvinden van 1 tot en met 18 april. Met ongeveer 140 attracties is de kermis in Kortrijk één van de grootste van het land. Volgens de huidige regelgeving is de organisatie van grote evenementen, waaronder foren vallen, nog steeds verboden. Naar alle verwachting zal dit ook nog geruime tijd zo blijven. De voorbereidingen op de Paasfoor waren reeds bezig maar nu werd een punt bereikt waarop de knoop moest doorgehakt worden. De beslissing werd genomen om ook in 2021 de Paasfoor niet te laten doorgaan.

Na de afgelaste editie van vorig jaar toen we in volle lockdown zaten, is dit natuurlijk opnieuw een grote klap voor de foorkramers. Net als vorig jaar zal de stad haar best doen om zodra het mogelijk is opnieuw kermissen te organiseren in de deelgemeenten en op evenementen. Kermis tijdens de braderie zoals vorig jaar behoort zeker ook tot de mogelijkheden maar moeten we afwachten. Het stadsbestuur hoopt op die manier de foorkramers perspectief te kunnen bieden. En natuurlijk ook alle kinderen die elk jaar uitkijken naar de Paasfoor.