Openbaar onderzoek buurtweg 32

De stad Kortrijk is gestart met de procedure om de buurtweg nr.32 in de omgeving van Kortrijk Weide gedeeltelijk af te schaffen en gedeeltelijk te verleggen. Deze buurtweg is doorheen de tijd grotendeels ontoegankelijk en onzichtbaar geworden. De buurtweg liep vroeger vanaf de Graaf Karel de Goedelaan over het gebied Kortrijk Weide, tot aan de rotonde Blekersstraat, en verder door in de Blekersstraat. Daarna buigt de buurtweg af naar het zuiden tot aan de Burgemeester Nolfstraat. Behalve het deel van de Blekersstraat loopt de buurtweg over bestaande bebouwing en dwarst ze de spoorlijn. Voor het grootste gedeelte is deze buurtweg bijgevolg niet meer zichtbaar noch toegankelijk.

De stad voorziet de realisatie van een nieuwe voetgangersonderdoorgang onder de spoorlijn, dit tussen de stadsdelen Kortrijk Weide en Campus West. Vanaf de zijde Kortrijk Weide gezien zal deze gerealiseerd worden tussen de evenementenhal Départ en het nieuwe zwembad in opbouw. Het is bijgevolg wenselijk om de buurtweg nr. 32 voor het deel tussen de Graaf Karel de Goedelaan en de spoorweg juridisch te verleggen in het verlengde van deze nieuwe onderdoorgang, zodat deze in overeenstemming is met de geplande situatie. De delen van de buurtweg die niet meer zichtbaar zijn op het terrein worden juridisch afgeschaft.

Wat gebeurt er op het terrein? 
Op het terrein wordt uiteraard niets geschrapt. Alle bestaande wegenis blijft behouden, ook de bestaande fietsverbinding onder de spoorweg langs de kant van de Leie. Bijkomend wordt een nieuwe voetgangersdoorsteek gerealiseerd onder de spoorweg.

Openbaar onderzoek
De voorgestelde aanpassingen aan de buurtweg zijn op 15 januari 2018 principieel goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Kortrijk. Over dit voorstel wordt een openbaar onderzoek georganiseerd dat start op 14 februari 2018 en loopt tot en met 15 maart 2018.

Tijdens die periode kan iedereen reageren op de plannen. Opmerkingen, bezwaren of suggesties verstuurt u uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Daarnaast is het mogelijk om opmerkingen, bezwaren of suggesties tegen ontvangstbewijs af te geven op het stadhuis (tijdens de openingsuren).

Alle plannen en bijhorende stukken zijn op deze website terug te vinden

Het hele dossier kan ook tijdens de openingsuren van het stadhuis ingekeken worden.

Opgemaakt op: 13/02/2018

Reactie toevoegen