Open oproep: denk mee over toekomst oc's

Rechtstreekse samenwerking en inspraak van inwoners is een prioriteit binnen het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen. Het stadsbestuur wil de kennis en talenten van de inwoners volop betrekken en zo samen nadenken over een nieuwe werkstructuur voor de oc's, culturele werkgroepen en gemeenschapsraden. De stad gaat hiervoor in zee met Arch, specialist in veranderingsmanagement. 

5 groepen werden reeds samengesteld met telkens een 12-tal deelnemers. Het gaat in totaal om een 80 tal personen die een link hebben met het socio-culturele gebeuren in de stad. 

Naast deze vijf groepen roept de stad nog een extra groep van 12 personen samen die vanuit hun eigen interesse en ervaring mee beslist. Geïnteresseerde inwoners (+16) van Kortrijk en deelgemeenten kunnen zich nog tot 30 juni inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier. Bij grote interesse stellen we de groep samen via loting. 

Deze bevragingsronde staat los van de effectieve samenstelling van de nieuwe inspraakorganen. De oproep voor kandidaatstelling staat pas gepland na dit inspraaktraject. 

Meer info:

- Nicolas Vanlerberghe, programmatie ontmoetingscentra, 0498 90 91 35.

inschrijving