Open call Draad zoekt kunstenaars met liefde voor textiel voor groepsexpo

Gepubliceerd op Vrijdag 15 september 2023

Kunstwerkt en Texture gaan met de open call Draad op zoek naar kunstenaars die textiel verwerken in hun werk. Drie juryleden selecteren hun favorieten uit alle online inzendingen, die ze samenbrengen in een groepsexpo begin volgend jaar in Texture.

Wat vertelt een werk? Welke verhalen, herinneringen of tradities zitten erin verweven? Met de open call Draad gaan Kunstwerkt en Texture op zoek naar de verhalen van beeldend kunstenaars die werken met textiel, in de breedste zin van het woord. Van tekenaars die borduren op papier, beeldhouwers die draden verwerken in hun werk of fotografen die textiel als inspiratiebron gebruiken, tot textielkunstenaars pur sang. Curatoren Han Decorte, Indré Svirplyté en Benjamin Mengistu Navet, drie kunstenaars met grote liefde voor textiel, buigen zich over alle inzendingen.

Werk insturen kan tot 12 november via het online platform Beeld. Eind november buigen de drie curatoren zich over de inzendingen. Van zaterdag 27 januari tot 18 februari 2024 brengen ze hun favorieten samen in een groepsexpo in Texture in Kortrijk.    

Meer info: www.beeld.be of https://kunstwerkt.be/nl/projecten/draad

Drie juryleden

Han Decorte (1986, Brussel) gaat als kunstenaar steeds op zoek naar het juiste medium voor haar ideeën. De rode draad in haar werk wordt voornamelijk gevormd door conceptuele ideeën die verschillende media overbruggen. Ze behaalde een master beeldende kunst aan Sint-Lucas Gent en master in Contextual design aan de Design Academy Eindhoven. Ze is docent aan LUCA School of Arts, en werkt ook als freelance curator en scenograaf. Onlangs cureerde ze de boeiende hedendaagse kunsttentoonstelling 'History of the Future', geïnspireerd door de erfgoedstukken van het Sint-Janshospitaal in Damme. In oktober zal ze cureren voor de Belgian Art & Design Fair in Gent, en in het najaar van 2024 het project 'Vrouwen van Papier' in Brugge. 

Indré Svirplyté (1992, Litouwen - Brussel) behaalde een bachelor grafisch ontwerp aan de Kunstacademie van Vilnius en een bachelor illustratie van LUCA School of Arts, waarna ze koos voor de Master in vrije kunsten aan LUCA School of Arts. Sinds kort richt ze zich op het maken van tapijten met fantastische, sarcastische, licht verontrustende, groteske en cartooneske tekeningen. In haar surreële en kleurrijke universum speelt ze met sluwe uitdrukkingen en grappige decors, telkens met een knipoog.  

Benjamin Mengistu Navet (1994, Ethiopië, Brussel) kwam naar België om Fashion Design te stu­de­ren aan La Cambre (Brussel) en Textile Design aan KASK School of Arts (Gent).  De belang­rijk­ste focus van zijn weef­werk is het cre­ë­ren van een dia­loog tus­sen indu­strie en vak­man­schap, waarmee hij het pro­duc­tie­pro­ces van objec­ten in vraag stelt. Hij bena­dert zijn prak­tijk als een labo­ra­to­ri­um waar tex­tiel en kle­ding een gesprek of con­fron­ta­tie aan­gaan met ande­re media en beel­den. Zijn werk is gebaseerd op zijn onderzoek naar postkoloniale praktijken in mode en textiel, waarbij hij zijn Ethiopische afkomst onderzoekt door traditionele en industriële technieken te combineren. 

Kunstwerkt & Texture

Kunstwerkt ondersteunt beoefenaars van beeldende kunst met een pittig aanbod aan vormingen, projecten en publicaties. Met grote en kleine kunstprojecten, het online portfolioplatform Beeld en magazine Kunstletters en via advies en vormingen ondersteunen, informeren én inspireren ze kunstenaars. Maar ook wie niet vertrouwd is met beeldende kunst is meer dan welkom.  

Museum Texture verbindt het rijke vlasverleden met de industriële samenleving vandaag. Het resultaat is een inspirerende ervaring over ondernemerschap en (ambachtelijk) vakmanschap in de textielsector. Texture wil een open huis zijn op het snijpunt van erfgoed, ambacht en innovatie.  Waar heden en verleden hand in hand gaan en synergiën tussen disciplines en sectoren nooit veraf zijn.  Een broedplaats die kunstenaars, ambachtslieden, industrie én publiek uitnodigt om verder te schrijven aan een museumverhaal.