Onze-Lieve-Vrouwekerk krijgt museale beleving

Gepubliceerd op Zondag 10 juli 2022
Belevingsmuseum 1302

Op zondag 10 juli 2022 vond de officiële opening plaats van het Belevingsmuseum Kortrijk 1302, de nieuwe museale invulling van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Geen klassieke opstelling, maar wel een immersieve en multimediale beleving. De focus ligt op het verhaal van de Guldensporenslag in 1302. De scenografie en multimediale beleving worden verzorgd door Koen Bovée en CREATE.eu.

CREATE.eu kreeg van het stadsbestuur het vertrouwen om de multimediale beleving uit te werken en de geschiedenis van 1302 tot leven te brengen voor een breed publiek. Met respect voor de sacrale sfeer van de kerk zullen bezoekers ondergedompeld worden in een adembenemende beleving rond de Guldensporenslag.

De Gravenkapel staat centraal in de museale beleving. Speciaal hiervoor werd een concept ontwikkeld waarbij de Gravenkapel op bepaalde momenten kan verduisterd worden, zonder daarbij de pracht van de brandglasramen teniet te doen.

Focus op de rijke Vlaamse geschiedenis en identiteit

De vernieuwde museale opstelling kent drie inhoudelijke focussen.

De eerste focus is De Guldensporenslag zelf. De bezoeker zal er niet alleen iets leren over het conflict tussen de Franse koning en de graaf van Vlaanderen, maar ook over de omstandigheden waarin de slag plaatsvond, de manier van oorlog voeren, de gebruikte wapens enzovoort. Het is ook de plaats waar mythes ontmanteld worden en allerlei pittige details worden meegegeven.

Een tweede focus ligt op het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen: de boeiende geschiedenis - tot aan de Bourgondiërs - wordt bij monde van de graven zelf verteld. De bezoekers worden meegenomen in een meeslepend verhaal en krijgen zicht op de groei en bloei van het graafschap. Ze komen te weten waar de naam Vlaanderen vandaan komt, of sinds wanneer men over het graafschap Vlaanderen spreekt.

De derde focus is 'Op weg naar symbolen van identiteit'. De Guldensporenslag is onlosmakelijk verbonden met het identiteitsgevoel van de Vlaming en zo is bijvoorbeeld ook het symbool van de Vlaamse Leeuw dat. In dit deel komt de bezoeker te weten welke weg deze symbolen hebben afgelegd en waarom het verhaal door de eeuwen heen geromantiseerd werd. Hij leert ook nadenken over zijn eigen identiteit. De link met de nieuwe kunst- en tentoonstellingssite op de Groeningeabdij, waar identiteit het centrale thema wordt, zal hier nooit ver weg zijn.

De drie focussen mikken elk op zowel het brede publiek, dat een globaal beeld van de museale beleving wil krijgen, als op de meerwaardezoekers, explorators en historici die dieper op de betreffende inhoud willen ingaan. De grondslagen voor de inhoudelijke focussen werden gelegd door historica Veronique Lambert in samenwerking met team musea en een panel van experten.

Praktisch

OLV-kerk Kortrijk, Deken Zegerplein 1
Elke dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur | toegang: gratis
www.kortrijk1302.be

Meer nieuws uit het stadsmagazine

https://pers.kortrijk.be/216368-onze-lieve-vrouwekerk-krijgt-museale-beleving