Onderhoudswerken Condédreef

Van 15 oktober tot en met 26 oktober 2018 voert Het Vlaams Gewest,  Agentschap Wegen en Verkeer District Kortrijk, onderhoudswerken uit in de Condédreef. Deze werken omvatten asfalteren, nieuwe riooldeksels en markeringswerken. De werken verlopen in verschillende fases en brengen verkeershinder teweeg.

Verkeerssituatie

  • Voetgangers hebben altijd doorgang
  • Fietsers kunnen steeds door op de afgescheiden fietspaden en volgen voor het overige de omleidingen voor fietsers
  • Gedurende de ganse duur van de werken geldt in de Condédreef éénrichtingsverkeer voor wagens richting R8, de straat kan niet gedwarst worden (met uitzondering van fietsers en voetgangers ter hoogte van de Beverlaai)
  • Gedurende fase 1 (15 oktober tot en met 21 oktober) geldt in de Beverlaai en Burgemeester Pyckestraat (tussen de Condédreef en de Sint-Sebastiaanslaan) tweerichtingsverkeer, hierdoor is parkeren niet mogelijk,  straten zijn doodlopend ter hoogte van de Condédreef                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lees hier bewonersbrief  met omleidingsplannetjes