Noodplanningscoördinator (A1a-A3a)

Gepubliceerd op Woensdag 12 januari 2022
12 januari 202231 januari 2022

 

Als noodplanningsambtenaar speel je een cruciale rol in de nood- en interventieplanning van de stad.

Je organiseert de veiligheidscellen van de stad en staat het hele jaar door in verbinding met de diverse veiligheidsdiensten, partners en het kabinet van de burgemeester. Bij rampen en crisissituaties werk je onder bevoegdheid van de burgemeester.

Je werkt nauw samen met diverse partners en diensten, zowel intern binnen de stadsorganisatie als extern. Je staat in voor beheer en coördinatie van de nood- en interventieplanning. Je adviseert en coördineert tevens het aspect veiligheid in kader van evenementen. Je hebt een cruciale rol in het evenementenbeleid van de stad als adviseur en ondersteuner vanuit een oplossingsgerichte ingesteldheid.

Heb je expertise in crisismanagement? Heb je een goed analytisch vermogen en kan je je visie en advies op een adequate en professionele manier delen met partners uit verschillende disciplines? 

Schrijf je nu in

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?
 • Je bent expert in noodplanning en crisismanagement. Je werkt in nauw overleg met externe en interne partners een onderbouwde strategie en aanpak uit om de noodplanning in Kortrijk kwalitatief uit te bouwen.

  • Je bouwt noodplanningsbeleid uit en een duidelijke structuur om op terug te vallen bij crisissituaties.
  • Je bouwt noodzakelijke samenwerkingsverbanden uit op lokaal en regionaal vlak.
  • Je houdt een Incident & Crisis Management System actueel.
  • Je bewaakt afstemming overheen werkingen en stemt plannings- en andere noodzakelijke documenten op elkaar af.
 • Je maakt nood- en interventieplannen (ANIP, BNIP, veiligheidsdocumenten,…) op en organiseert oefeningen. Je evalueert en stuurt bij waar nodig. Je bent hierbij de drijvende kracht voor de opmaak van degelijke risico-analyses, verhouding tussen lokale actoren.

  • Je organiseert en begeleidt waar nodig ramp- en multidisciplinaire oefeningen.
  • Je evalueert en toets plannen af na oefeningen, na incidenten en stuurt bij waar nodig.
  • Je zorgt voor nodige feedback naar betrokken actoren en zorgt ervoor dat we als stad steeds wettelijk in orde zijn op vlak van noodplanning.
  • Je staat in voor de opmaak van veiligheidsplannen bij grote evenementen en zorgt dat veiligheidsprotocollen allen in orde zijn.
  • Je bent mee adviseur bij activiteiten van derden in de stad m.b.t. de aangeleverde risico-analyses.
 • Bij noodsituaties ben jij het cruciale centrale aanspreekpunt voor de verschillende disciplines en partners, zowel intern als extern. Je neemt daarbij het voortouw in de multidisciplinaire samenwerking en rapporteert systematisch en volgens de afgesproken kaders met burgemeester en diverse betrokken actoren.

  • Je zit mee aan stuur bij een crisis  en zorgt voor nodige schakels en dispatch om alles bij crisis en noodsituaties mee in goede banen te leiden.
  • Je volgt crisis van nabij op, geeft feedback en rapportage aan betrokken actoren en beleidsverantwoordelijken.
  • Je adviseert en ondersteunt kabinet van de burgemeester op vlak van noodplanning.
 • Je ziet toe op de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende disciplines (brandweer – medische hulpverlening – politie – logistiek – informatie en communicatie) die betrokken zijn bij noodsituaties. Je formuleert adviezen  naar aanpak en verbetering.
   

 • Je gaat proactief te werk in het op peil houden van deze expertise door je op de hoogte te stellen van nieuwe wetgeving, trends, evoluties en ontwikkeling m.b.t. dit thema. Je analyseert, interpreteert en volgt de wetgeving en reglementering van hogerhand voor openbare besturen m.b.t. dit thema nauwgezet op.

 • Je bouwt en werkt vanuit een breed netwerk binnen de eigen stadsorganisatie en met vele externe partners betrokken bij noodplanning. Je wisselt kennis en ervaring uit en bouwt aan sensibiliseringsacties rond noodplanning.  Je bent voor de stad Kortrijk ook de vertegenwoordiger in bovenlokale netwerken of initiatieven.

  Meer Info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau.

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Mogelijkheden tot telewerk.

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN?

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je hebt een masterdiploma of een gelijkgesteld diploma dat toegang geeft tot niveau A (https://www.werkenbijdeoverheid.be/diplomaperniveau).
 • Je hebt geen masterdiploma, noch een gelijkgesteld diploma, maar je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring. Dan kan je deelnemen als je slaagt voor een digitale niveau-en capaciteitstest.

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW.  
 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 4 jaar niveauanciënniteit op B-niveau bij een lokaal bestuur of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op C4-D5-niveau bij een lokaal bestuur én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW.

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan tot en met 31 januari 2022, enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/10453-74

 

HEB JE VRAGEN?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Leen Hooghe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be .

 

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

crisiscel komt samen