Nieuwe hinderpremie

Gepubliceerd op Dinsdag 06 februari 2018

Succesvolle ondernemingen passen zich telkens aan bij nieuwe omstandigheden. Soms zijn er bijzondere situaties waarin je, als ondernemer, veel creativiteit aan de dag moet leggen. Ernstige hinder door wegenwerken is daar een goed voorbeeld van. Zoiets kan een kleine onderneming voor zware uitdagingen stellen. Maar het kan ook een aanleiding zijn om jouw manier van werken tijdelijk op een originele manier aan te passen of misschien zelfs blijvend te vernieuwen. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan je jouw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze moeilijke periode.

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voerde een nieuwe hinderpremie en sluitingspremie in. Deze nieuwe premies vervangen vanaf 1 juli de rentetoelage en inkomenscompensatievergoeding.

Voor wie is de hinderpremie

De hinderpremie is voorzien voor kleine ondernemingen met maximaal 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. De zaak moet vaste openingstijden hebben. De premie richt zich voornamelijk op de detailhandel, horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. Men spreekt van ernstige hinder wanneer de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten, de werken een oppervlakte hebben van meer dan 50 m² en de werken minimaal 30 opeenvolgende dagen duren.

Aanvragen van de hinderpremie

  • De beheerder van de werken (dit kan de stad zijn, de Vlaamse Overheid, Eandis, De Watergroep ...) is verplicht om nuts- of wegenwerken in te voeren in een databank, genaamd het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein). VLAIO vraagt via GIPOD de hinderzones op, toetst af of er sprake is van 'ernstige hinder' en selecteert de getroffen handelaars die binnen de hinderzone vallen en die voldoen aan de voorwaarden.

!! Zorg ervoor dat jouw gegevens in de Kruispuntbank van Ondernememingen (KBO) correct geregistreerd staan (adresgegevens vestiging(en), NACE-codes ...). Je kan aanpassingen doorvoeren in de KBO via My Enterprise of je kan hiervoor beroep doen op jouw erkend ondernemingsloket

  • De geselecteerde handelaars krijgen voor aanvang van de werken een brief vanuit VLAIO.
  • Op basis van deze brief, vraag je zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Je moet dit doen binnen de 30 datum na de datum van de brief en vóór de geplande einddatum van de werken.
  • VLAIO zal jouw gegevens controleren en het bedrag zo snel mogelijk op jouw rekening overmaken.
  • Bij eventuele sluiting kan je de bijkomende sluitingspremie aanvragen.
  • Een controle op de correctheid van de verstrekte gegevens is altijd mogelijk.

Bijkomende sluitingspremie

Je kreeg een hinderpremie, maar moet toch sluiten

Als je de hinderpremie kreeg, maar je bet toch genoodzaakt om te sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken, kan je één of meerdere sluitingspremies aanvragen. Deze premie wordt toegekend vanaf de 22ste sluitingsdag en vraag je aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. De aanvraag gebeurt online via www.vlaio.be/hinderpremie en moet uiterlijk op de dag van de sluiting ingediend worden.

Je werd niet geselecteerd voor de hinderpremie

De selectie van ondernemingen gebeurt op basis van verschillende databanken. Misschien staan jouw gegevens niet correct of voldoet u niet aan de voorwaarden.

Je ondervindt toch ernstige hinder waardoor je moet sluiten? Dan kan je wel in aanmerking komen voor de aparte sluitingspremie. Hiervoor moet je jouw zaak voor minimaal 21 dagen sluiten, waarbij je een sluitingspremie krijgt vanaf de achtste dag na sluiting. Ook een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, kunnen een sluitngspremie aanvragen.

Bedragen

Hinderpremie - € 2.000
- maximaal één keer per jaar, per periode van hinder
Sluitinsgpremie

- € 80/sluitingsdag
- maximaal voor 365 sluitingsdagen per periode van hinder

De werken zijn al aan de gang

De nieuwe hinderpremie start vanaf 1 juli. Deze nieuwe maatregel is enkel van toepassing voor (fases van) werken die starten na 1 juli. Zijn er in jouw straat al werken aan de gang waar je nu al hinder van ondervindt? Start er geen nieuwe fase van minimaal 30 dagen na 1 juli? Neem dan onmiddellijk de tijd om na te gaan of je in aanmerking kan komen voor de huidige regelingen (rentetoelage en inkomenscompensatievergoeding) en zoek de nodige bewijsstukken bij elkaar. Je kan de huidige maatregelen nog aanvragen tot en met 30 juni (12u 's nachts). Dossiers kunnen maximaal lopen tot eind 2017.

Meer informatie over de hinderpremie

Wil je meer informatie over de hinderpremie, de procedure en alle voorwaarden? Raadpleeg de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen: www.vlaio.be/hinderpremie
Nog vragen? Bel 1700, het gratis infonummer van de Vlaamse Overheid.

http://www.vlaio.be/themas/hinderpremie