Nieuw bord SAVE-netwerk moet dieven uit de buurt houden

Gepubliceerd op donderdag 26 november 2020

Kortrijk telt vandaag 53 SAVE-netwerken. Dat zijn buurtinformatienetwerken waarbij de bewoners van een buurt, de medewerkers van het team Preventie van Stad Kortrijk en de politiezone Vlas de handen in elkaar slaan om een buurt veilig te houden. Met de 53 SAVE-netwerken is op vandaag al voldaan aan de ambitie in het bestuursakkoord om 50 SAVE-netwerken op te richten. Op vraag van de aangesloten bewoners is nu ook een bord ontworpen dat aan iedereen - in de eerste plaats dieven en oplichters - duidelijk maakt dat ze zich in een buurt met SAVE-netwerk bevinden.

De 53 Kortrijkse SAVE-netwerken verzamelen 2.262 gezinnen. SAVE staat voor ‘Samen Alert zijn Voor Elkaar’. Een SAVE-netwerk is een buurtinformatienetwerk dat het algemeen veiligheidsgevoel in een buurt verhoogt door de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie te promoten. Naast aandacht voor elkaars eigendom hebben de leden van een SAVE-netwerk ook oog voor elkaar. Bijvoorbeeld bij ziekte of tijdens een strenge winter. 

WhatsApp

Leden van een SAVE-netwerk plakken een opvallende sticker aan hun woning om duidelijk te maken dat er in de wijk een verhoogde alertheid is. Op vraag van de leden van de SAVE-netwerken is nu ook een groter bordje ontworpen zodat het voor iedereen duidelijk is dat er in die buurt een SAVE-netwerk is. De bordjes zullen op privégrond bevestigd worden langs de toegangswegen tot de buurt. De coördinatoren van de SAVE-netwerken zochten daarvoor al naar de geschikte locaties. De SAVE-bordjes worden kosteloos verdeeld door het preventieteam van de stad.

Het bordje van 20 op 30 cm is ontworpen door het team Communicatie van de stad in overleg met de coördinatoren van de SAVE-netwerken. Op het SAVE-bordje staat een afbeelding van een dief en de tekst ‘Dit is een SAVE-buurt met WhatsApp’. De vermelding van WhatsApp benadrukt de verbondenheid van de bewoners van de SAVE-buurt, iedereen staat met elkaar in contact. De WhatsAppgroepen van de SAVE-netwerken worden beheerd door de bewoners zelf. Meldingen naar de politie kunnen niet via dat kanaal, maar moeten via het nummer 1701. 

Betrapt op heterdaad

Daarnaast ligt de regie van het SAVE-netwerk zo veel mogelijk in handen van het Team Preventie en de politie. De bewoners van de SAVE-buurten krijgen via mail meldingen van criminaliteit en verdachte gebeurtenissen in hun buurt en handige preventietips. Via een sms'je worden de aangesloten bewoners op de hoogte gebracht dat er een nieuw bericht in hun mailbox wacht. Gemiddeld ontvangen de SAVE-leden 35 berichten per jaar. 

De SAVE-netwerken hebben hun nut al bewezen. In een SAVE-buurt daalt de criminaliteit aanzienlijk. Dankzij alerte SAVE-leden kon de politie al criminelen op heterdaad betrappen of werden dankzij een cruciale tip criminele feiten opgelost. Wie in zijn buurt een SAVE-netwerk wil starten of zich wil aansluiten bij een bestaand netwerk, neemt contact op met het preventieteam van Kortrijk via preventieteam@kortrijk.be