Negen nieuwe fietshelden leren kinderen de nodige fietsvaardigheden in het verkeer!

Gepubliceerd op Woensdag 22 juni 2022

Marith van Marke, Roel van Rollegem, Thor van ’t Hoge, Pia van ’t Plein, Holly van Heule, Aya van Aalbeke, Stan van ’t Stad, Belle van Bellegem en Bink van Bissegem pronken op de nieuwe verkeersborden langsheen de verkeerseducatieve routes in Kortrijk. Ze helpen de kinderen van de basis- en secundaire scholen van Kortrijk de nodige vaardigheden aan te leren om zich op een veilige manier door het verkeer te begeven. Leerlingen van 14 klassen van 14 scholen volgden zo reeds de voorbereidende opleiding plaats langsheen de heldenroute waarna een heus fietsexamen wordt afgenomen mét diploma!

Heldenroutes: Voorbereidende opleiding, examen én diploma

Kortrijkse scholen kunnen op kosten van de stad beroep doen op Fietsencentrum Mobiel die vervolgens de fietsexamens voorbereiden en afnemen langsheen de Heldenroute. Met het behalen van een diploma tonen de kinderen op het einde van het traject aan de nieuwe vaardigheden te hebben geleerd om zich zelfstandig met de fiets naar hun school of hobby te verplaatsen.

Negen fietshelden voor negen educatieve routes verspreid over Kortrijk

De verkeerseducatieve routes oftewel VERO’s zijn niet volledig nieuw in Kortrijk. Maar nu zijn er dus, afgestemd op de locatie van scholen en hun belangrijkste fietsroutes, negen gloednieuwe bewegwijzerde routes in Kortrijk en deelgemeenten, elk gekenmerkt met hun specifieke fietsheld. Dit om zoveel mogelijk scholen te kunnen betrekken en zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken. En met succes want nu maakten reeds 14 scholen gebruik van het aanbod.  

Verkeersvaardigheden leren op school = veiliger met de fiets naar school of hobby

Een VERO is een uitgestippelde en bewegwijzerde leerroute langs verkeerssituaties waar kinderen van basis- en secundaire scholen de nodige vaardigheden aanleren om zich doorheen het verkeer te begeven. Samen met de school de straat opgaan, initieert een leerproces over het verkeer, de verkeersborden en -regels, de houding op straat, de mate waarin weggebruikers met elkaar rekening houden enz. Het uiteindelijke doel is om de kinderen de tools aan te reiken om zich zelfstandig met de fiets naar hun school of hobby te verplaatsen.

Scholen die meer info willen over de educatieve fietsroutes kunnen contact opnemen met educatie@mobiel.be