Mobiliteitsexpert

Stad Kortrijk is op zoek naar een mobiliteitsexpert.

De job

Als mobiliteitsexpert sta je mee in voor de begeleiding en advisering van het mobiliteitsbeleid van de stad Kortrijk zodat de mobiliteit in de stad op een vlotte en veilige manier gegarandeerd wordt. Je zet het mobiliteitsbeleid mee uit en initieert vanuit mobiliteit projecten voor inrichting van de publieke ruimte.

 • je staat in voor de uitwerking en de opvolging van het mobiliteitsbeleid van de stad
 • je staat in voor het definiëren en het opvolgen van acties en projecten in functie van de realisatie van het uitgestippelde mobiliteitsbeleid
 • je staat in voor het onderhouden van interne en externe contacten om zo een goede informatiedoorstroming te verzekeren en via netwerken bij te dragen tot het verwerven en behouden van een professioneel imago van het stadsbestuur
 • je staat in voor het verlenen van ondersteuning aan de operationele werking op vlak van mobiliteit.
 • je zorgt voor transparante informatiestromen zodat het beleid, de burger en je collega's altijd geïnformeerd en betrokken zijn. Je bouwt het draagvlak op en bewaakt dit.
 • je houdt je kennis en expertise up to date en bouwt die verder uit zodat deze kan worden toegepast binnen de doelstellingen van de stad en je team.

Download de volledige functiebeschrijving als pdf-bestand

 

Kenniscompetenties

 • je hebt een goede kennis van mobiliteit en verkeerskunde en kan plannen, kaarten en modellen lezen en interpreteren
 • je hebt goede kennis rond mobiliteit en de reglementering er rond
 • je hebt basiskennis van het flankerend beleidsdomein ruimtelijke ordening en infrastructuur, basiskennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten en kennis van het Microsoft Office-pakket
 • je hebt kennis van de werking van lokale besturen en je hebt basisinzicht in de relevante overheidsstructuren.
 • je hebt de vaardigheden om kennis in een specifiek thema te verwerven en verder op te bouwen, aan de hand van opleidingen, studie en netwerk
 • je hebt door opleiding en bij voorkeur door ervaring kennis opgebouwd over mobiliteit en verkeer. Je kan deze thema's omzetten naar een concreet project, gebied of implementeren in beleidsaanbevelingen, acties en doelstellingen

Toelatingsvoorwaarden

Relevante beroepservaring en slagen voor een capaciteitstest.
 

Procedure

 • Een case, gevolgd door een gedragsgericht en competentiegericht interview. Minimumscore 50/100.
 • De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.

Meer info

Team HR - Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 of lut.vanderbeken@kortrijk.be.

Solliciteren

Schrijf je digitaal in tot en met 1 april 2018.

Inschrijvingsformulier