Mobiele snoezelboxen voor kinderen met een beperking

Gepubliceerd op Maandag 18 april 2022
Mobiele snoezelboxen van Durf 2030

Leerlingen uit de 3e graad verzorging en bedrijfsbeheer van het Centrum Leren en Werken (CLW) maken momenteel mobiele snoezelboxen in het kader van het project DURF2030. Dat gebeurt op vraag van Skiver, een nieuwe jeugdbeweging die werkt met kinderen met een beperking. 

Snoezelboxen 

Snoezelen prikkelt de belangrijkste zintuigen zoals het gehoor, het zicht, de tast, … Door deze zintuigen selectief te stimuleren, kunnen kinderen met een beperking hun emoties en gevoelens makkelijker uiten. Vóór de leerlingen van het CLW van start gingen, volgden ze eerst een workshop bij Villa Imagina. Ze maakten er kennis met verschillende manieren om snoezelmateriaal te creëren. Hun eigen ideeën en creativiteit vormen de sleutel om daarmee verder aan de slag te gaan. Nu maken ze met gerecycleerde materialen eigenhandig negen boxen, waarbij telkens één zintuig centraal staat.

Mobiele snoezelboxen van Durf 2030

Caro is één van die leerlingen: “We leren veel bij tijdens deze opdracht. Normaal werken we meestal in de ouderenzorg. Door de snoezelboxen te maken, krijgen we een nieuw perspectief. Nu gaat het minder over het fysieke aspect maar ligt de focus meer op het mentale. Het geeft ook voldoening dat het resultaat van ons werk lang plezier zal geven aan de kinderen.” 

DURF2030 

De snoezelboxen zijn een onderdeel van het jongerenproject van DURF2030: #Dienaamgaanzezelfwelbepalen. Dit jongerentraject ondersteunt acties voor en door jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Daarbij pakt men telkens een maatschappelijke uitdaging aan via kunst en creativiteit.