Meewerkend verantwoordelijke Centraal Onthaal (B1-B3)

Gepubliceerd op Zaterdag 16 juli 2022
16 juli 202222 augustus 2022

Als openbaar bestuur is dienstverlening de corebusiness van Kortrijk, hierin willen we het verschil maken om zo de meest klantvriendelijke stad van Vlaanderen te worden. Het centraal onthaal moet de draaischijf en de spil worden van onze klantgerichte dienstverlening, zowel t.a.v. de externe als de interne klant.

Als meewerkend verantwoordelijke geef je leiding aan team centraal onthaal, bestaande uit 8 medewerkers, die de stem en het eerste gezicht van de dienstverlening zijn. Je bent samen met hen verantwoordelijk voor een kwalitatief, warm en klantgericht onthaal dat vraaggericht, innovatief, proactief en aangepast is aan elke Kortrijkzaan. Je werkt mee aan het onthaal (zowel front- als backoffice) en coördineert de dagelijkse werking.

Zit organiseren, optimaliseren en knopen doorhakken je in het bloed? Denk je steeds twee stappen vooruit en heb je een hart voor de klant? En wil jij leiding geven aan een geëngageerd team?

Schrijf je nu in

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT?

Team Centraal Onthaal en Burgerzaken bevindt zich in het stadhuis en bestaat uit twee deelteams: team burgerzaken (28 medewerkers) en team centraal onthaal (8 medewerkers). Team Centraal Onthaal heet iedereen welkom aan de ‘voordeur’ van onze stadsorganisatie. Onze missie: duizend en één vragen behandelen in een kwaliteitsvolle en klantgerichte communicatie met de burger.  Burgers worden zowel telefonisch met het gratis nummer 1777, digitaal, als aan de onthaalbalie geholpen. Mensen die hun weg niet vinden doorheen de stedelijke dienstverlening krijgen een helpende hand. We zijn ook het Meldpunt van de stad. We informeren, registreren & adviseren, afhankelijk van de vraag en de burger in kwestie. We zorgen voor een vlotte doorstroom door de organisatie in de zoektocht naar een oplossing. Aan de onthaalbalie ondersteunen we burgers ook administratief met aktes, attesten, toelatingen en formulieren.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid en zet in op een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle realisatie van de klantgerichte dienstverlening van team centraal onthaal, zowel t.a.v. de externe als interne klant. Je hebt hierbij zeker oog voor digitalisering, vereenvoudiging en verbetering van processen.
 • Je coördineert de werking van het team, geeft leiding aan je medewerkers en werkt actief mee aan het onthaal (zowel front- als backoffice). Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.  
 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen team of binnen de organisatie. Op basis van jouw expertise, kritische analyse van werkprocessen en signalen die je oppikt uit het werkveld, suggereer je proactief verbetervoorstellen om de werking en de dienstverlening verder te optimaliseren.

 • Je ontwikkelt je eigen expertise en dat van jouw team. Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw team gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften.

Meer info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van onbepaalde duur op  B1-B3-niveau.

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Mogelijkheden tot telewerk.

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je hebt een bachelor diploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau  en minstens 4 jaar relevante beroepservaring (bijvoorbeeld als leidinggevende, coördinator van een project, (informeel) verantwoordelijke of aanspreekpunt voor de dagelijkse werking zoals het opmaken van de dagelijkse planning, uurroosters, personeelszaken,…).

 • Je hebt geen bachelor diploma maar wel minstens 4 jaar relevante beroepservaring (bijvoorbeeld als leidinggevende, coördinator van een project, (informeel) verantwoordelijke of aanspreekpunt voor de dagelijkse werking zoals het opmaken van de dagelijkse planning, uurroosters, personeelszaken,…) en slaagt voor een niveau- en capaciteitstest.  

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW.
 • Je hebt minstens 4 jaar niveau anciënniteit op C-niveau (bij Kortrijk of in een ander bestuur verworven) of minstens 4 jaar niveau anciënniteit op D4/5-niveau (bij Kortrijk of in een ander bestuur verworven) én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad of het OCMW.

   

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan tot en met 22 augustus 2022, enkel digitaal via deze link. 

 

HEB JE VRAGEN?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Charlotte Goddeeris, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via  vacatures@kortrijk.be .

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.