Medewerker Nette Stad (D1-D3)

Gepubliceerd op vrijdag 12 februari 2021
12 februari 202107 maart 2021

Je zorgt ervoor dat het openbaar domein van de stad er net bijligt. Hierbij is het verwijderen van zwerfvuil, sluikstort, bladafval en onkruid… je dagelijkse opdracht. Je staat eveneens in voor de opkuis na evenementen. Als het nodig is, help je mee met andere ploegen binnen team net en groen.

IN WELKE TEAM KOM JE TERECHT ?

Team Nette Stad is een subteam binnen Net en Groen. Hierbij hebben we het team centrum die het openbaar domein in het stadscentrum proper houden. Het team rand voert dezelfde taken uit in Kortrijk en haar deelgemeentes. 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU
 •  Je zorgt ervoor dat het openbaar domein van de stad er net bij ligt. Dit betekent dat je de zwerfvuilbakjes ledigt, krengen ophaalt, zwerfvuil opruimt, sluikstort opkuist en de omgeving van glasbollen en kledijcontainers opkuist.
 •  Je houdt de parken proper (opruimen zwerfvuil, opkuis sluikstort, …).
 •  Je begeleidt de opkuisacties voor scholen lager onderwijs.
 •  Je neemt bladafval weg op het openbaar domein.
 •  Je bestrijdt onkruid, zowel machinaal als manueel, op verharde en onverharde ondergronden op het openbaar domein.
 •  Je staat in voor de algemene opkuis na evenementen (ledigen vuilnisbakken, wegnemen zwerfafval, …).
 •  Als het nodig is, help je mee met andere ploegen of andere taken binnen team net en groen (bv wegnemen vuilniszaken, strooien op het openbaar domein).

Meer info

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN ?
 • Een contract van onbepaalde duur op D-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen), zonder collectieve sluiting.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN ?

Ben je een externe kandidaat?

 • Je beschikt over een rijbewijs B, een rijbewijs CE met vakbekwaamheid is een pluspunt.

Ben je een interne kandidaat?

 • Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op D-niveau bij de Stad of het OCMW.
 • Je beschikt over een rijbewijs B, een rijbewijs CE met vakbekwaamheid is een pluspunt.
HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE 

Screening CV

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.

Uitgebreide mondelinge proef

Toetsing van de competentievereisten

 • Kandidaat wordt bevraagd rond zijn inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en motivatie
 • Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld

Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is  60/100.

Timing: Diverse data vanaf 15 maart 2021.

WERVINGSRESERVE

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. Uit deze wervingsreserve worden 3  medewerkers nette stad aangesteld.

HEB JE INTERESSE ?

Solliciteren kan enkel digitaal tot en met 7 maart 2021.

Schrijf je nu in 

HEB JE VRAGEN ?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe,  selectieverantwoordelijke voor deze procedure op het nummer 0498 90 93 81 of via vacature@kortrijk.be

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

 

 

nette stad