Medewerker garage

13 februari 201931 maart 2019
DE JOB
  • Je staat in voor het onderhoud en de herstellingen van de diverse voertuigen van de stad. Het gaat zowel om wagens, vrachtwagens, kranen, borstelveegmachines, ...
  • Je detecteert de problemen of gebreken bij het wagen- en machinepark en gaat na op welke manier het voertuig onderhouden of herstelt kan worden.
  • Je weet op welk moment je advies vraagt binnen je team over het al dan niet herstellen van voertuigen en op welke manier dit het best gebeurt (binnen de eigen garage of extern).
  • Je maakt deel uit van de permanentieregeling. Dit betekent dat je buiten de kantooruren en tijdens het weekend binnen een afgesproken regeling opgeroepen kan worden voor dringende interventies.

Volledige functiebeschrijving

aanbod

• een contract van onbepaalde duur op D4-niveau (na 1 x 6 maanden)
• maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 6 maanden)
• gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
• een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
• naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
• een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

TOELATINGSVOORWAARDEN

Aanwervingsprocedure

Kandidaten beschikken over een rijbewijs B en minimaal 4 jaar relevante beroepservaring voor de functie.

Interne en externe personeelsmobiliteit

Medewerkers van stad, OCMW, SOK of Parko kunnen zich kandidaat stellen als zij beschikken over minimaal 12 maanden graad-anciënniteit in de graad D4, beschikken over een rijbewijs B en over een gunstig evaluatie resultaat beschikken bij de laatste periodieke evaluatie.

Interne en externe bevorderingsprocedure

Medewerkers van stad, OCMW, SOK of Parko kunnen zicht kandidaat stellen als zij beschikken over minimaal 4 jaar graad-anciënniteit op D1-D3 niveau, beschikken over een rijbewijs B en over een gunstig evaluatie resultaat beschikken bij de laatste periodieke evaluatie.

SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure bestaat uit 2 delen:

Competentiegericht interview - eliminerend
Kandidaten worden bevraagd op de diverse competenties, opgenomen in de functiebeschrijving, en op hun motivatie.

Praktijkproef - eliminerend
Kandidaten voeren een aantal praktische opdrachten uit die hun praktijkkennis rond auto-elektriciteit, auto-electronica, hydraulica en pneumatica testen.

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die minstens 2 jaar lang gebruikt kan worden om de vacatures in het team garage in te vullen.

MEER INFO?

Contacteer ons op vacatures@kortrijk.be of bel mevr. Els Strubbe via het centrale nummer 1777.

SOLLICITEREN

Inschrijven kan tem 31 maart 2019, enkel via https://www.jobsolutions.be/register/3458

Kom jij ons garageteam versterken?

garagisten aan het werk