Medewerker afvalophaling (D1-D3)

Gepubliceerd op Dinsdag 20 september 2022
20 september 202212 oktober 2022

Als technisch medewerker beschik je over expertise in een bepaald thema (vb afvalophaling, …) en voer je samen met je collega’s een aantal opdrachten uit die binnen dit thema kaderen (afval ophalen,…) met als doel een klantgerichte dienstverlening te garanderen m.b.t. dit thema naar hoofdzakelijk de Kortrijkse burger toe. 

Schrijf je nu in 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Team afvalophaling en logistiek hebben als taak het wegnemen van het restafval. Daarnaast nemen ze allerhande aanvullende taken op (klaarzetten vuilbakken bij evenementen, werking magazijn, ...). Het team bestaat uit een 20tal mensen. Samen met nette stad en groenonderhoud vormen ze team net en groen. 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 
 • Je  voert samen met je collega’s van je team een aantal taken uit die kaderen binnen de specifieke opdracht van jouw team. Concreet neem je op het openbaar domein de vuilniszakken weg en je werpt deze in de laadbak van de vuilniswagen.  Je haalt het bedrijfsafval op (zowel zakken als containers). Je haalt specifieke afvalfracties op indien nodig.
 • Je staat in voor het verwijderen van afval in de vorm van zwerfval en sluikstort op het openbaar domein. Je helpt mee om bladafval en onkruid te verwijderen op het openbaar domein.
 • Je schat in welke hulpmiddelen, materialen en machines je nodig hebt voor welke taak.
 • Je onderhoudt de hulpmiddelen, materialen en machines die je nodig hebt voor de uitvoering van je job.
 • Je voert jouw opdrachten en taken uit volgens de planning opgesteld door jouw leidinggevende
 • Je beantwoordt occasioneel vragen van de burger tijdens de uitvoering van jouw job. Hierbij is het informeren van de burger over het niet meenemen van niet-reglementair aangeboden afval belangrijk.
 • Tijdens de uitvoering van je taak (onderhoud of herstelling) volg je de veiligheidsprocedures. Je ziet welke onderdelen, materialen, machines of andere hulpmiddelen vervangen moeten worden en signaleert dit aan je leidinggevende.
 • Je signaleert onregelmatigheden of onveilige situaties die je tijdens de uitvoering van je job opmerkt aan je leidinggevende
 • Je vraagt tijdig advies  binnen je team of aan je leidinggevende hoe een taak of opdracht  moet gebeuren  

Belangrijk voor deze functie : Je werkt binnen de specifieke uurregeling van het team tussen 5 en 13 uur. Je werkt regelmatig op zaterdag, bij het verplaatsen van de ophaaldag omwille van een feestdag.

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op D-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen), zonder collectieve sluitingsperiodes.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Een rijbewijs C met vakbekwaamheid is een pluspunt.

Ben je een interne kandidaat?

 • Je beschikt over een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand graadanciënniteit op D1-D3 niveau bij de Stad.
 • Een rijbewijs C met vakbekwaamheid is een pluspunt.
HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 12 oktober 2022, enkel digitaal

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, op 0498 90 93 81 of  via vacatures@kortrijk.be.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.