Manager Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke ontwikkeling (A5a-A5b)

21 juni 201931 augustus 2019

Kortrijk is uitgegroeid tot een dynamische centrumstad, waar klantgerichtheid via een slimme en snelle dienstverlening centraal staat, en waar iedereen meetelt. Om dit verhaal kracht bij te zetten, gaan we op zoek naar een Manager Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Als manager Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ontwikkeling maak je letterlijk de stad voor elk van onze bijna 77.000 inwoners, onze ondernemingen en iedereen die de stad wil komen beleven. Je maakt het omgevingsbeleid zichtbaar, zorgt ervoor dat de stad haar klimaatambities waarmaakt, houdt de betrokkenheid bij de ruimtelijke thema’s hoog, zet de stadsvernieuwingstradities verder met grote en kleine ingrepen in de stedelijke ruimte, werkt verder aan de mobiliteitstransitie en werkt nauw samen met de partners uit de bedrijfswereld en het (hoger) onderwijs aan een ondernemingsvriendelijke stad.

We zoeken iemand met een open blik die de stad goed aanvoelt en verder bouwt op het DNA dat Kortrijk typeert. Iemand die voorbij de grenzen durft te kijken en de focus legt op wat mensen, teams en doelstellingen verbindt. Een people-manager die het enthousiasme kan aanwakkeren bij een brede groep medewerkers en zorgt dat de ambities van de stad een verhaal worden waar de projecten van morgen uit kunnen groeien.

Kortom, we zoeken een teamplayer, die mee de nieuwe organisatie vorm geeft om zo, samen met de collega’s van het managementteam en de beleidsploeg, het ambitieniveau van de Beste Stad van Vlaanderen te bereiken.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

Als manager van de cluster Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ontwikkeling maak je deel uit van het nieuwe managementteam. Samen met de algemeen directeur, de financieel directeur, de IT manager, HR manager, de manager Zorg, de manager Sport, Cultuur, Leren en Beleven en de manager Dienstverlening, Sociaal beleid en werk sta je in voor de verdere uitbouw van onze organisatie.

PROFIEL
  • Je hebt ervaring in en met een omvangrijke en bestuurlijke organisatie, bij voorkeur een lokale overheid.
  • Je hebt de nodige financiële kennis om de budgetten strategisch te beheren en de uitgaven te controleren en er op toe te zien dat de middelen efficiënt gebruikt worden.
  • Je hebt kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en je hebt notie van relevante wet- en regelgeving.

RAADPLEEG HIER DE UITGEBREIDE FUNCTIEBESCHRIJVING.

AANBOD

• Een voltijds contract van onbepaalde duur op A5-niveau.
• Maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering.
• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km.
• Een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster.
• Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
• Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

TOELATINGSVOORWAARDEN
  • Je hebt een masterdiploma en minimaal 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring.  OF
  • Je hebt geen masterdiploma, maar wel minimaal 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring en je slaagt voor een capaciteitstest.
PROCEDURE

Deel 1: Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden

  • Kandidaten met masterdiploma die voldoen aan de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor het interview.
  • Kandidaten zonder masterdiploma die voldoen aan de vooropgestelde ervaringsvoorwaarde worden uitgenodigd voor het interview na het slagen in de capaciteitstest.

Deel 2: Capaciteitstest (online)

Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma maar wel 4 jaar leidinggevende ervaring hebben, moeten slagen in een capaciteitstest om toegelaten te worden tot de selectieprocedure. De capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een medewerker/leidinggevende. De geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de selectieprocedure en worden uitgenodigd voor het interview.

Deel 3: Interview op dinsdag 24 september (namiddag) 2019 en/of donderdag 26 september 2019 (volledige dag), onder voorbehoud van wijzigingen

  • Motivatie.
  • Aftoetsen ervaring in en met een omvangrijke en bestuurlijke organisatie, financiële kennis om budgetten vast te stellen, kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en van de uitdagingen voor een lokaal bestuur om een vernieuwend en grensverleggend beleid te voeren.
  • Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld.

Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 50/100. De geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het assessment.

Deel 4: Assessment op woensdag 2, donderdag 3 of vrijdag 4 oktober 2019.

De kandidaten die op basis van het assessment geschikt worden bevonden voor de functie, worden opgenomen in de wervingsreserve van "Manager Klimaat,Ondernemen en Ruimtelijke ontwikkeling" (A5a-A5b), met een geldigheid van 2 jaar.

MEER INFO EN SOLLICITEREN

Inschrijven kan enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/4019 tot en met 31 augustus 2019. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met mevrouw Nathalie Desmet - algemeen directeur - 0476 99 50 99 - nathalie.desmet@kortrijk.be.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Manager Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke ontwikkeling