Magdalenastraat onderbroken voor het verkeer van 2 september tot en met 13 september 2019

Van maandag 2 september tot en met vrijdag 13 september 2019 werkt de firma Tibergyn NV uit Gullegem in de Beheerstraat. Het betreft herasfalteren en -markeren van de straat.

  • Het herasfalteren van de parkeerstrook en er komt een lichte asverschuiving ter hoogte van de trappenpartij. Aan de kant van de trappenpartij wordt plaats gemaakt voor een fietspad en trottoir, aan de overzijde wordt het breed trottoir wat versmald.
  • Aan beide zijden van de straat komen er rode fietspaden. Hierdoor is er onvoldoende ruimte om het parkeren te behouden en verdwijnen de parkeerplaatsen.Het parkeren blijft dankzij het bredere wegprofiel behouden.

Hierdoor is de Magdalenastraat gedurende deze periode en in die zone onderbroken voor het verkeer.

Verkeerssituatie

  • Verkeer volgt een omleiding via Zandstraat – Minister Vanden Peereboomlaan – Burgemeester Felix de Bethunelaan en dit in beide richtingen.
  • Fietsers volgen de omleiding Havenkaai – Graaf Karel de Goedelaan.