Maatschappelijk werker team wonen (halftijds, B1-3)

Gepubliceerd op Vrijdag 19 juni 2020
17 juli 202023 augustus 2020

De cluster Zorg - team wonen met zorg is op zoek naar een halftijds maatschappelijk werker team wonen (B1-3).

DOEL VAN DE FUNCTIE:

De maatschappelijk werker team wonen verleent eerstelijnshulp aan de bewoners op alle levensdomeinen, met focus op het ondersteunen in het woongebeuren en het opvolgen en verbeteren van de samenlevingscontext. hij/zij bemiddelt tussen partijen bij geschillen van woonproblematieken en vervult de taken inherent aan het eigenaarschap van de woningen. De maatschappelijk werker beheert en behandelt de opnamevragen voor alle eigen woonvoorzieningen, zorgt voor het psychosociaal welzijn van de bewoners tijdens de bewoning en is verantwoordelijk voor het cliëntgericht en multidisciplinair overleg voor de hulp- en zorgbemiddeling en -coördinatie.

DE JOB:
 • Je begeleidt bewoners en kandidaat-bewoners bij vragen en problemen i.v.m. wonen in het algemeen en neemt specifieke plaatsing- en bemiddelingsopdrachten aan teneinde hun woonsituatie te optimaliseren en hen menswaardig te laten wonen.
 • Je ondersteunt de collega-hulpverleners en verstrekt informatie over wonen met zorg zodat ook zij hun cliënten op een passende manier kunnen begeleiden bij woonproblemen.
 • Je beheert en coördineert de woonaanvragen voor de eigen woonvoorzieningen met het oog op het toewijzen van de beschikbare wooneenheden en houdt hierbij rekening met de wettelijke én vastgelegde richtlijnen.
 • Je informeert over de werking van de woonvoorzieningen in al haar aspecten zodat de kandidaat-bewoner een duidelijk en volledig beeld krijgt van de geboden dienstverlening.
 • Je staat in voor de voorbereiding, begeleiding en afhandeling van de bewonersdossiers teneinde de kandidaat-bewoners te ondersteunen bij alle facetten van het wonen in de woonvoorziening.
 • Je zorgt voor het psychosociaal welzijn van de bewoner en zijn familie of mantelzorgers tijdens de bewoning en begeleidt de familie na het overlijden van de bewoner teneinde  een optimale ondersteuning  aan te bieden voor alle partijen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de hulp-, zorg- en dienstverlening voor de bewoner en zijn familie of mantelzorgers tijdens de bewoning.
 • Je geeft, vanuit je dagelijkse werkervaring en deskundigheid, mee vorm aan het beleid door het uitwerken van voorstellen en het geven van adviezen, zodat de beleidsdoelstellingen van de dienst gerealiseerd worden.

Raadpleeg hier de volledige infobundel

WAT ZIJN DE TOELATINGSVOORWAARDEN?
 • beschikken over een bachelor diploma maatschappelijk werker of daarmee gelijkgesteld
HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?
 • Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
 • Deel 2: Thuisopdracht
  • Je krijgt, via mail, 2 functiegerelateerde cases toegestuurd in de week van maandag 24 augustus 2020. 
 • Deel 3: Uitgebreide mondelinge proef: Timing: 3 september of 4 september 2020 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
  • Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld
  • Kandidaat wordt bevraagd rond zijn inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en motivatie
  • Toetsing van de competentievereisten 
  • Toelichting en vraagstelling over de thuisopdracht

De kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij het afsluiten van de selectieprocedure (eliminerend).

 

WERVINGSRESERVE:
 • De geslaagde kandidaten worden opgenomen op de wervingsreserve van "Maatschappelijk werker team wonen" (B1-3) bij de Cluster Zorg/Team wonen met zorg die minstens 2 jaar geldig is.
AANBOD:
 • een halftijds contract van onbepaalde duur op B1-3 niveau (tijdelijk is een uitbreiding naar 0.80 VTE mogelijk)
 • maaltijdcheques van 7 euro
 • een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
 • gratis aansluiting bij GSD-V
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen
HOE DEELNEMEN?
 
MEER INFORMATIE?
sociaal wonen Dam 49