Maatschappelijk werker sociale dienst (B1-B3)

Gepubliceerd op Vrijdag 01 oktober 2021

Als maatschappelijk werker verzeker je het recht op maatschappelijke dienstverlening die de Kortrijkse burger in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Je biedt psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlening aan personen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen.

Is hulpverlening jouw passie? Zin om van Kortrijk een voorbeeld te maken wat betreft maatschappelijke dienstverlening? Aarzel dan niet langer!

Schrijf je nu in

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Als maatschappelijk werker sociale dienst maak je deel uit van de werking van de sociale dienst Kortrijk. Het team bestaat uit een 80 tal mensen en is onderdeel van de directie Dienstverlening, sociaal beleid en werk.

Wil je graag meer weten? Ontdek het volledige organogram.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN (kop 5)

 • Je begeleidt de cliënt, op maat en professioneel, met het oog op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en het optimaliseren van zijn sociaal-maatschappelijk functioneren. Je helpt cliënten om vragen van praktische, materiële, juridische en/of financiële aard aan te pakken. Je biedt de cliënten een integrale hulpverlening op maat, dit door zelf te handelen of gepast door te verwijzen

 • Je informeert en helpt de cliënt met het oog op een correcte en warme dienstverlening taken. Je onthaalt de cliënt op een vriendelijke en gepaste manier. Je motiveert tot verdere hulpverlening, vertrekkende vanuit de vraag van de cliënt

 • Je staat in voor het beheer en de afhandeling van dossiers in het kader van de hulpverlening aan de cliënten. Je verricht een sociaal onderzoek en stelt een hulpverleningsplan op. Je volgt de evolutie van het dossier op en rapporteert aan alle betrokken partijen

 • Je denkt kritisch mee over veranderingen binnen de dienst en geeft advies zodat de doelstellingen van de dienst gerealiseerd worden.  Je bent alert voor evoluties die het welzijn van de cliënt of een grotere groep mensen in het gedrang kunnen brengen en signaleert deze in het team of aan de leidinggevende

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?     

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van (on)bepaalde duur op B1-B3 -niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

 • het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen. 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met zondag 24 oktober 2021, enkel digitaal 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle De Bosschere, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0473 86 24 34.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.