Maatregelen pseudovogelpest

Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle (de pseudovogelpest) bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België.

Maatregelen vanaf 2 juli 

De komende 30 dagen gelden deze maatregelen voor alle hobbyhouders van de vogelsoorten:

  • verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering
    van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders
  • verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen…).

Een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk. Verzamelingen en het overdragen van andere vogelsoorten dan degene hier vermeld, zijn nog steeds toegestaan.

Zeer besmettelijk voor dieren

Het FAVV voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek om de oorzaak te achterhalen. De recente gevallen hebben aangetoond dat de aankoop van dieren en de contacten binnen het circuit van de hobbyhouders hierin een grote rol spelen, vandaar deze nieuwe maatregelen. De besmetting via wilde vogels is ook een mogelijke oorzaak. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden kippen) en massale sterfte op. Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

Niet gevaarlijk voor de mens

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.