Nieuws - meest recent

Eind september 2017 plaatste het stadsbestuur een vaste fietstelpaal in de Budastraat. Sinds maandag test de stad nu ook de mobiele fietsteller uit. Met deze teller wil de stad nagaan hoeveel fietsers er rijden in vergelijking met het aantal wagens én de fietsinvesteringen nog gerichter doorvoeren. Deze teller staat nu in de Heulsestraat, tussen de Bissegemsestraat en de Meensesteenweg. Dit een interessante locatie omdat de Heulsestraat recent is ingericht als fietsstraat. Tijdens de testperiode van 1 maand test de stad het onderhoudsaspect en de verwerking van de cijfergegevens. Vanaf de lente 2018 wordt de teller effectief ingezet op verschillende locaties om zo een meetnet voor fietsers te realiseren.

De Mellestraat, tussen de R8 en de Steenstraat, zal 27 tot 30 november 2017 onderbroken zijn voor de plaatsing van een werfkraan.

De stad voert van maandag 4 tot vrijdag 8 december 2017 rioleringswerken uit in de Noordstraat tussen de Rekollettenstraat en de Gasstraat.

Vanaf maandag 20 november 2017 tot en met donderdag 30 november 2017 geldt éénrichtingsverkeer in de Rekollettenstraat tussen de Gasstraat en Burgemeester Schinkelstraat.

Tegen 21 november 2017 zal ook het deel van de Broelkaai, tussen de Budastraat en de Kapucijnenstraat (fase 2a), klaar zijn. Dat is maar een klein stukje van de Broelkaai maar wel belangrijk voor de bereikbaarheid.

1 reacties

Fase 2 van de heraanleg van Heuleplaats is bijna klaar: In de Mellestraat, Heulsekasteelstraat, Pastoriestraat en op een deel van Heuleplaats legt de aannemer momenteel de klinkers. Begin december wordt de rijweg in beton gegoten. Het beton
moet daarna nog uitharden. Als de weersomstandigheden goed zijn en het beton voldoende uitgehard is, gaan deze straten tegen de kerstvakantie terug open voor alle verkeer.

Het complex project K-R8 start een mobiliteitsstudie om de verkeersknoop op de R8 te ontwarren. K-R8 is een én-én verhaal waarin zowel mobiliteit als de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in de regio de hoofdrollen spelen. En daarin is jouw verplaatsing en mening belangrijk.

De Heulebeekvallei is volop in ontwikkeling. De stad stelde een studiebureau aan om een globale visie op te maken rond een deel van de Heulebeek en het beschermd gebied rond Preetjesmolen. Het project moet er voor zorgen dat het landschap ontsloten wordt zodat omwonenden en bezoekers ten volle kunnen genieten van de vallei. De eigenlijke realisatie verloopt in verschillende fases. Fase 1 is het gebied achter de Emiel Hullebroecklaan. Hierover horen we graag jouw mening.

Van 1 oktober tot eind maart is de strooidienst permanent stand-by. Dit jaar is er een nieuwe aanpak voor het strooien van fietspaden. Het stadsbestuur zet hiervoor 3 extra medewerkers in. Vanaf begin 2018 wordt er ook efficiënter gestrooid.

2 reacties

De stad voert vanaf 13 november 2017 werken uit aan de greppels in de Oude Ieperseweg tussen de Oogststraat en Waterven. Ook de toegangen naar de Waterjufferstraat, Kikkerstraat en Salamanderstraat zitten in de werkzone.

1 reacties