Nieuws - meest recent

Omdat houtverbranding extra fijn stof in de lucht brengt, adviseert de Vlaamse Milieumaatschappij op bepaalde dagen de bevolking om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit.

De stad Kortrijk is gestart met de procedure om de buurtweg nr.32 in de omgeving van Kortrijk Weide gedeeltelijk af te schaffen en gedeeltelijk te verleggen. Deze buurtweg is doorheen de tijd grotendeels ontoegankelijk en onzichtbaar geworden. De buurtweg liep vroeger vanaf de Graaf Karel de Goedelaan over het gebied Kortrijk Weide, tot aan de rotonde Blekersstraat, en verder door in de Blekersstraat. Daarna buigt de buurtweg af naar het zuiden tot aan de Burgemeester Nolfstraat.

Stad Kortrijk pakte eerder al uit met een ambitieus energieplan. Daarmee wil de stad al haar gebouwen energieneutraal maken op 15 jaar. Het energieplan wordt gefinancierd met een rollend fonds van 1 miljoen euro. Alle opbrengsten uit energiebesparingen vloeien rechtstreeks terug naar het energiefonds. Nu gaat de stad een stapje verder en wil ze ook haar inwoners de kans geven om mee te stappen in het groene verhaal. Niet via de klassieke weg van een coöperatie, maar door rechtstreeks een zonnepaneel te verhuren.

1 reacties
PV-paneel

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv voert tussen 12 februari en 23 februari 2018 werken uit op de Oude Leiearm. Ondieptes worden weggewerkt door slib onder water te verslepen zodat pleziervaartuigen in de toekomst opnieuw vlot kunnen passeren. Om de werken uit te voeren is het nodig om het houten fietsbrug ter hoogte van Damkaai 4-6 weg te nemen. Tijdens de werken worden fietser omgeleid. Bij het wegnemen en terugplaatsen van deze fietsbrug op 12 en 23 februari is er in de Damkaai geen doorgaand verkeer mogelijk.

Vanaf maandag 5 februari, ten laatste tegen 7u s'morgens, verdwijnen de mobiele verkeerslichten op de rotonde ter hoogte van de Felix de Bethunelaan. Hierdoor is er terug normaal verkeer mogelijk tussen de Minister Vanden Peereboomlaan en de Weggevoerdenlaan.

Is je dak al geïsoleerd? Focus dan op je buitenmuren en -ramen. Met (spouw)muurisolatie en superisolerend glas en schrijnwerk verbetert het comfort van je leefruimtes betekenisvol én daalt je energiefactuur. De renovatiebegeleiders zetten je op goeie weg met advies en premies. Voor meer info over energiebesparing thuis zonder grote investeringen, kom je luisteren naar de Energiefit-sessie in centrum Overleie.

Vanaf donderdag 1 februari starten, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, werken in de bermen langs de E403, A19, E17 en R8 in het kader van hakhoutbeheer. De werken zullen ten laatste tegen eind maart 2018 beëindigd zijn.

1 reacties

Vanaf 29/01 asfalteringswerken op Bruyningepad
Doorgang voor fietsers blijft mogelijk

1 reacties

Het riooldeksel op het kruispunt Gullegemsestraat – Steenstraat – Heulsekasteelstraat is verzakt.. Om dit op te lossen plaatst de firma Wegenbouw Ockier een nieuwe riooldeksel. Er is beperkte verkeershinder.

Ontvangsten in het stadhuis vinden meestal plaats in de Beatrijszaal. De naam van de zaal is niet zomaar gekozen, maar verwijst naar gravin Beatrijs uit de 13e eeuw. Ze was de weduwe van Willem III van Dampierre en verloor letterlijk haar hart aan Kortrijk. Beatrijs was ook de gastvrouw voor dichters en zangers en stond bekend als een warm en hartelijk persoon. Het stadsbestuur laat nu haar portret ophangen in de Beatrijszaal. Het schilderij van dit historisch figuur geeft allure aan de zaal. Het is bovendien een verwijzing naar de gastvrijheid waarmee de stad haar genodigden ontvangt.