Nieuws - meest recent

De glasbollen in de Doornikselaan werden op 15 mei verwijderd omdat ze in de weg stonden voor de aanleg van de vervangende busterminal in de Doornikselaan.

Het is moeilijk om een geschikte locatie te vinden. Er moet voldoende ruimte zijn en er mag uiteraard geen (geluid)overlast zijn voor buurtbewoners. De locatie moet ook dicht bij de grootste gebruikers (horecazaken) zijn.

De glasbollen kregen een voorlopige locatie in de Sint-Jorisstraat. Imog verplaatste ze op 24 juni 2017  naar hun nieuwe locatie in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 6.

Het volgende Repair Café Kortrijk vindt plaats tijdens Eule Mart op 1 juli van 10 tot 14 uur, Stijn Streuvelslaan 45 in Heule. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waar je defecte apparatuur kan (laten) herstellen. In het Repair Café zijn gereedschap en materiaal voorhanden om alle mogelijke herstellingen uit te voeren op kleding, elektrische apparaten en huishoudtoestellen, fietsen, computer, smartphones,… Je kan van thuis kapotte spullen meebrengen.

De stad voert binnenkort rioleringswerken uit in de Vondelstraat en Bergstraat. De werken zijn voorzien in september 2017. De stad informeert de bewoners tijdens een bewonersoverleg op 5 juli om 19 uur in het OC van Aalbeke.

De Toekomststraat wordt onderbroken voor het verkeer op vrijdag 16 en maandag 19 juni.

Van 3 tot 14 juli 2017 zijn er nutswerken in de Minister Tacklaan voor de inrichting van de vervangende busterminals. Aannemer Stadsbader legt in deze periode de leidingen aan voor de verkeerslichten in de Minister Tacklaan , de real time borden (digitale wegwijzer voor busreizigers) en voor het cameratoezicht aan de busterminals.

De Minister Tacklaan is tijdens de werken onderbroken ter hoogte van de Hoveniersstraat. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid. De achterkant van het station en alle woningen blijft bereikbaar via Panorama (KP Aalbeeksesteenweg, Minister Tacklaan, Minister Vanden Peereboomlaan).

Door problemen met de ligging van bestaande nutsleidingen in de Kortrijksestraat en Peperstraat hebben de rioleringswerken 2 weken vertraging opgelopen. De afwerking van de rijweg in deze straten zal hierdoor niet klaar zijn tegen 21 juli 2017. De hinder door de vertraging is beperkt. Tijdens het bouwverlof zijn Kortrijksestraat, Peperstraat en Heuleplaats bereikbaar voor alle verkeer.

Aannemer Stadsbader start op woensdag 14 juni 2017 met betonneringswerken in de Doornikselaan. Door deze werken wordt de rijweg tijdelijk smaller. Het verkeer moet over de parkeerstrook (kant bebouwing) rijden. Vanaf woensdag 14 juni  mag er hierdoor niet meer geparkeerd worden in de Doornikselaan. Fietsers worden omgeleid via de Sint-Jorisstraat en de Burgemeester Reynaertstraat.

De stad Kortrijk, Eandis en Bouwwerken Devlaminck plannen in de loop van juni en juli 2017 werken in Marke. Wij informeren u graag over het verloop van deze werken en de eventuele hinder.

De firma Krones voert, in opdracht van Brouwerij Omer Vander Ghinste, kraanwerken uit in de Kortestraat in Bellegem van maandag 12 tot vrijdag 16 juni 2017.

2 reacties

Begin maart 2017 zijn de stad Kortrijk en Waterwegen en Zeekanaal gestart met de werken voor de verlaging van de Leieboorden. Ondertussen is de eerste fase (Guido Gezellestraat, Broelbrug en Konventstraat ) al klaar . Op 12 juni starten de werken in de Broelkaai en op 19 juni in de Verzetskaai en Handboogstraat.