Kortrijks Energiefonds kon al 800 gezinnen helpen en wordt nog versterkt met nieuwe acties

Gepubliceerd op Donderdag 15 september 2022

In december van vorig jaar al startte Kortrijk als één van de eerste centrumsteden met een eigen initiatief om haar inwoners te beschermen tegen de fors stijgende energieprijzen. Het Kortrijks Energiefonds bewijst nu al, 9 maanden na de lancering, zijn nut: al 800 gezinnen worden met succes bijgestaan en er komen nieuwe acties, zoals: extra financiële middelen om meer gezinnen - vooral uit de lagere middenklasse - te helpen, een tool om realistische voorschotfacturen te berekenen en de zoektocht naar en ondersteuning van vermoedelijk meer dan 1.000 gezinnen die verrassend genoeg geen gebruik maken van het sociaal tarief hoewel ze rechthebbende zijn.

We zien steeds meer gezinnen bij de sociale diensten die nog nooit eerder een beroep moesten doen op ondersteuning. Gezinnen met een arbeidsinkomen die voorheen nog net genoeg verdienden om de eindjes aan elkaar te knopen, zijn ondertussen de grootste groep die we via schuldhulpverlening begeleiden. In december 2021 lanceerde Kortrijk daarom als een van de eerste centrumsteden een nieuw initiatief: het Kortrijks Energiefonds (KEF). Het fonds helpt mensen zowel met geld als met consumentenadvies.

De eerste resultaten

Al 190 gezinnen verder geholpen met financiële ondersteuning

Sedert de start van het Kortrijks Energiefonds in december 2021 tot eind augustus 2022 werden al 190 Kortrijkse gezinnen geholpen met in totaal 171.000 euro steun. Dat is gemiddeld 900 euro steun per gezin. Daarnaast werden ook 154 gezinnen geholpen met de minimale aardgaslevering. Deze subsidie loopt naast ons Energiefonds. Maar het ziet ernaar uit dat de cijfers tegen het eind van het jaar nog fors zullen toenemen gezien de vele aanvragen die in behandeling zijn en de vele wachtenden. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat vele gezinnen pas recentelijk fors verhoogde voorschotfacturen ontvingen. We stevenen af op vermoedelijk 250 gezinnen. Voor alle duidelijkheid: dit gaat bijna volledig over gezinnen die een (gedeeltelijk) inkomen uit arbeid hebben: het zijn bijna altijd mensen die voordien nooit een beroep deden op het OCMW (geen leefloon of andere steunvormen).

Al 600 gezinnen verder geholpen als consument

Het Kortrijks Energiefonds gaat over veel meer dan financiële tussenkomsten: door de gezinnen te helpen als consument kunnen we samen de energiefactuur beperken. 600 gezinnen werden tot hiertoe door ons Team Energie begeleid naar een nieuw contract, naar een andere leverancier, naar groepsaankopen of ondersteund door de Energiesnoeiers met energiescans in hun woningen. Tegen het einde van het jaar zullen er meer dan 800 gezinnen geholpen zijn met deze bredere ondersteuning.

De nieuwe acties van het Kortrijks Energiefonds

1. NIEUW: Berekening van een realistische voorschotfactuur voor alle Kortrijkse gezinnen

Er komen steeds meer signalen dat de berekeningen van de voorschotfacturen weinig transparant zijn. Mensen krijgen van hun leverancier nauwelijks een verstaanbare uitleg als ze er al in slagen om iemand aan de lijn te krijgen. Ook onze ondersteuners ondervinden dat en verliezen veel tijd met nutteloze wachttijden.

Daarom willen we vanaf nu, met een specifieke tool, zelf realistische voorschotten berekenen. Daardoor vermijden we dat mensen (of de stedelijke overheid) voor bankier speelt van de energieleveranciers. Een eerste systeem (op basis van realistische gemiddelden) is op punt gezet maar we hopen, in samenwerking met een consumentenorganisatie, straks een meer geraffineerde tool uit te werken.

Hoe werkt het? Elk gezin dat geconfronteerd wordt met sterke stijgingen kan aankloppen. Op basis van afrekeningsfacturen en nieuwe voorschotfacturen doen we een check, gebaseerd op het historische verbruik van het gezin en van de tarieven van de betrokken leverancier.

Elk gezin kan ons contacteren, ook de gezinnen die denken niet in aanmerking te komen voor financiële of andere ondersteuning. De berekening van een realistische voorschotfactuur is immers een eerste stap naar een verder onderzoek voor een beter energiecontract, een energiescan en om te bekijken of er andere sociale voordelen zijn.

2. NIEUW: Het 25% Onderzoek, een onderzoek van het bestaande energiecontract en verdere sociale voordelen

Na de berekening van de voorschotfactuur bekijken de experts van de sociale diensten of het huidige energiecontract nog correct is en gaat men na of er een beter energiecontract mogelijk is bij dezelfde of bij een andere energieleverancier.

In augustus bedroegde de gemiddelde jaarpijs voor elektriciteit 2.155 euro voor een doorsneewoning. Maar op de markt was de hoogste prijs 2.409 euro, het goedkoopste commerciële contract 1.913 euro. Een verschil van 496 euro of 25 procent! Idem voor aardgas met respectievelijk 3.791 euro gemiddeld maar met als hoogste prijs 4.437 euro en het goedkoopste 3.498 euro. Ook hier een verschil van 25  procent (= 939 euro)! (Cijfers gepubliceerd in De Tijd, zaterdag 10/9/2022.)

Bij onderzoek van facturen merken we overigens geregeld dat gezinnen met een laag arbeidsinkomen, eenoudergezinnen bijvoorbeeld, nog geen beroep doen op voordelen zoals de UiTPAS, financiële bijpassingen via het Kortrijks Menswaardig Inkomen, een beter internetcontract, of op het sociaal tarief voor energie. Via onze teams kunnen we meteen alle mogelijkheden scannen.

3. NIEUW: Zoeken naar 1.000 rechthebbenden die nog geen beroep doen op het sociaal tarief

In Kortrijk hebben tal van gezinnen recht op het sociaal tarief (categorieën zie hieronder). Daarenboven hebben minstens tijdelijk ook de mensen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, het recht op sociaal tarief.

Maar uit een recent onderzoek in opdracht van de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal Planbureau, gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen, maken minstens 150.000 Belgen geen gebruik van dat sociaal tarief. Omgerekend naar Kortrijk gaat dat over vermoedelijk iets meer dan 1.000 huishoudens!

Voor die gezinnen maakt het een wereld van verschil en dus moeten we alles op alles zetten om die gezinnen te bereiken en te helpen. Daarom een dringende oproep: verkeert u in het geval zoals hieronder in de categorieën beschreven, neem contact op. Een nee heb je, een ja kan je krijgen.

4. NIEUW: extra consumentenondersteuning bij de wijkteams

In uw wijk: de wijkteams zijn het eerste aanspreekpunt voor de gezinnen. Zij worden inhoudelijk ondersteund door het Team Energie. Zij zijn de energie-experts van de Kortrijkse sociale diensten. Zo is het team bezig met onder andere de uitrol van minimale aardgaslevering, waarbij de meest kwetsbare huishoudens met een budgetmeter proactief gecontacteerd worden.

Specifieke infomomenten: via de wijkteams en alle communicatiekanalen van de stad zorgen we voor extra bekendmaking. Voor inwoners en verenigingen houden we dit najaar en doorheen de wintermaanden infosessies specifiek rond het thema energie, van het Kortrijkse Energiefonds tot alle bredere ondersteuning. Met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de seniorenraad werd hierover al afgestemd. De infomomenten worden tijdig bekendgemaakt.

De wijkteams gaan actief op zoek naar gezinnen die hulp kunnen gebruiken. Al onze uitgekantelde sociale diensten worden hierbij ingeschakeld, bijvoorbeeld ook het buurtwerk, de woonzorgverleners en de brugfiguren in het lager onderwijs.

5. Financiële tussenkomst in de energiefactuur: meer middelen voor meer mensen

Meer geld: bij de start van het KEF hadden we een bedrag voorzien van 300.000 euro. Ondanks de recente noodzakelijke besparingsronde van het lokale bestuur beschikken we toch over 300.000 euro extra per jaar voor verhogingen in de steun en dus ondermeer het KEF dat, zonodig, kan opgetrokken worden.

Meer gezinnen: de berekeningen gebeuren op basis van een referentiebudget van het Kortrijks Menswaardig Inkomen dat rekening houdt met de energiefactuur, huur- of woonprijzen, schoolfacturen en alle andere uitgaven waar een gezin mee te maken krijgt. Deze bedragen hebben we zonet geïndexeerd met 10 procent zodat meer mensen in aanmerking komen.

De financiële tussenkomst kan zijn: een tijdelijke overbrugging, een renteloze lening, een tussenkomst in de lopende facturen of de afrekening, een tussenkomst voor energiebesparende maatregelen.

6. Energiebesparing door gratis ingrepen

Onze Energiesnoeiers (een samenwerking met vzw Effect) helpen gezinnen om hun verbruik te verminderen. Hun voornaamste opdracht is het uitvoeren van een gratis energiescan van de woning. Tijdens een thuisbezoek wordt de woning goed doorgelicht en krijgen de gezinnen handige tips om energie te besparen. Ook kom je te weten of bepaalde toestellen teveel verbruiken en worden onmiddellijk een aantal energiebesparende maatregelen genomen door bijvoorbeeld gratis buisisolatie, een spaardouchekop, ledlampen en radiatorfolie te plaatsen.

Hoe kom je in contact met ons?

Om de voorschotfactuur te laten berekenen door Team Energie stuur je via het online formulier van 1777 je jaarlijkse eindafrekening en laatste voorschotfactuur op. Het online formulier is te vinden op de website van Stad Kortrijk.

Daarnaast zijn de medewerkers van de wijkteams het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond energie. Zij helpen je graag persoonlijk verder. Er wordt best een afspraak gemaakt. We vragen om de jaarlijkse eindafrekening en voorschotfactuur mee te nemen of later te bezorgen. Een overzicht van alle wijkteams is te vinden op www.kortrijk.be/contact-wijkcentra. Je kan terecht op volgende plaatsen:

Wijkcentrum Bellegem

Zomerplein 1 8510 Bellegem België

056 27 77 65

wijkteam.zuidelijkerand@kortrijk.be

Wijkcentrum De Vlaskapelle

Hendrik Dewildestraat 6 8501 Bissegem België

056 24 45 45

wijkteam.bissegem@kortrijk.be

Wijkcentrum De Bildings

V. De Jaegerelaan 62/01 8500 Kortrijk België

056 24 48 70

wijkteam.zuid@kortrijk.be

Wijkcentrum De Lange Munte

Beeklaan 81 8500 Kortrijk België

056 24 48 70

wijkteam.zuid@kortrijk.be

Wijkcentrum De Weister

Lijsterstraat 2 8511 Aalbeke België

056 27 77 65

wijkteam.zuidelijkerand@kortrijk.be

Wijkcentrum De Zevenkamer

Peperstraat 141 8501 Heule België

056 24 46 00

wijkteam.heule@kortrijk.be

Wijkcentrum De Zonnewijzer

Langemeersstraat 6 8500 Kortrijk België

056 24 42 00

wijkteam.centrum@kortrijk.be

Wijkcentrum & OC Marke

Hellestraat 6 8510 Marke België

056 24 08 25

wijkteam.marke@kortrijk.be

Wijkcentrum Overleie

Overleiestraat 45 8500 Kortrijk België

056 27 73 80

wijkteam.noord@kortrijk.be

Wijkcentrum Venning

Damastweversstraat 1 8500 Kortrijk België

0477 85 21 80 (Matthias Vandestraete)

wijkteam.centrum@kortrijk.be

Wijkcentrum V-Tex

Pieter de Conincklaan 23A 8500 Kortrijk België

0473 86 24 79 (Valerie Deprey)

wijkteam.centrum@kortrijk.be