Kortrijk steunt strijd tegen mensenhandel

Gepubliceerd op Maandag 01 augustus 2022

Stad Kortrijk steunt actief de strijd tegen mensenhandel en verlichtte daarom op 30 juli, de Werelddag tegen mensenhandel, het stadhuis in het blauw. De stad zette zo samen met de FOD Justitie mee zijn schouders onder de Blue Heart Campaign, een sensibiliseringscampagne van de Verenigde Naties, die strijdt tegen de handel in en uitbuiting van mensen. Vanuit de Minister van Justitie en de drie gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel (PAG-ASA, Payoke en Sürya) wordt bovendien een nieuw meldpunt rond mensenhandel in het leven geroepen.

Nieuw communicatieaanbod en lichtprojecties

In 2022 ligt de nadruk van de Blue Heart campagne op hoe technologie zowel een troef als een risico vormt in de strijd tegen mensenhandel. Om die strijd te steunen, heeft de FOD Justitie, in samenwerking met de gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel, nl. Payoke in Antwerpen, PAG-ASA in Brussel en Sürya in Luik, een communicatieaanbod ontwikkeld om mensen te sensibiliseren. Nieuwe affiches onder de noemer ‘Maak mensenhandel zichtbaar’ en bestaande brochures verhogen de alertheid, maken mensen bewust van de aanwezigheid van slachtoffers in hun omgeving, en leren om signalen van uitbuiting beter te herkennen.

Deze dag is de gelegenheid om licht te werpen op alle slachtoffers die in België worden uitgebuit maar die we vandaag helaas niet bereiken. Op de Werelddag zelf zetten we de strijd tegen mensenhandel letterlijk in de schijnwerpers met blauwe lichtprojecties op belangrijke gebouwen doorheen het land. Ook monumenten kunnen in een Blue Heart-kleedje de aandacht vestigen op de campagne.”

Meldpunt rond mensenhandel

De drie gespecialiseerde centra leveren uitstekend werk in het begeleiden en opvangen van slachtoffers, meestal nadat die werden doorverwezen door de politiediensten. Er zijn echter te veel slachtoffers die de weg naar de hulpverleningscentra niet vinden, omdat ze bijvoorbeeld niet naar de politie durven te stappen of niet van het bestaan van de centra afweten. De centra waren bovendien elk afzonderlijk bereikbaar maar een centraal meldpunt, waar hulpverleners op het terrein al meer dan 20 jaar voor ijveren, bestond niet. Dit zou de drempels om melding te maken, aangifte te doen en contact op te nemen met een hulpcentrum sterk moeten verlagen. Ook het bereik zou veel groter worden.

Daarom besloot vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een centraal meldpunt op te richten. Op de website www.stopmensenhandel.be kunnen slachtoffers, betrokkenen of getuigen voortaan terecht om informatie in te winnen, melding te maken of in contact te komen met de gespecialiseerde hulpcentra. Dit meldpunt moet enerzijds slachtoffers sneller en adequater helpen en anderzijds criminele netwerken rond mensenhandel en -smokkel sneller blootleggen, opdoeken en laten berechten.