Kortrijk is Pleegzorgstad

Gepubliceerd op Maandag 02 december

Stad Kortrijk ontvangt het label Pleegzorgstad van Pleegzorg West-Vlaanderen en wil daarmee de warmste en kindvriendelijkste stad van Vlaanderen zijn.

Als pleegzorgstad wil Kortrijk het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg vergroten en het taboe doorbreken zodat alle kinderen, maar ook volwassenen met een handicap of psychische zorgvraag, die niet (meer) thuis kunnen wonen de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving.

Pleeggezinnen gezocht

Vlaanderen telt 4000 pleeggezinnen. In Kortrijk gaat het om 51 pleeggezinnen die zorgen voor 67 pleegkinderen en 1 pleeggast (volwassene met een handicap). Maar er zijn nog steeds kinderen en volwassenen met een handicap of psychische zorgvraag op zoek naar een pleeggezin.
Onder het label Pleegzorgstad bouwt Stad Kortrijk een versterkte, duurzame samenwerking uit met de dienst Pleegzorg West- Vlaanderen en alle partnerverenigingen. De stad helpt in de zoektocht naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen.

Pleegzorgcafé

De stad blijft het Pleegzorgcafé verder ondersteunen. In het Pleegzorgcafé komen pleegzorgers samen om ideeën, ervaringen... uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Samen met Pleegzorg West-Vlaanderen en het Pleegzorgcafé bouwt de stad verder aan een sterk pleegzorgbeleid. De stad verstrekt informatie en maakt initiatieven en evenementen bekend. Zo organiseert Stad Kortrijk info- en kennismakingssessies voor geïnteresseerde gezinnen en leidt hen verder naar voornoemde initiatieven.

Pleegzorgboom

Iedereen verdient een warm nest. De gezinnen van het Pleegzorgcafé werkten met ondersteuning van de stad aan 50 vogelkastjes, die door de kinderen artistiek werden
geschilderd. De vogelkastjes krijgen nu een plaats in de stad, zodat voorbijgangers het
pleegzorgverhaal leren kennen. De boom vind je in het Begijnhof.

Ga naar de website van Pleegzorg Vlaanderen