Kortrijk met SIEN magazine genomineerd voor Federale Prijs Armoedebestrijding

Kortrijk is genomineerd voor de Federale armoedeprijs 2019. De prijs staat dit jaar in het teken van “Participatie” en SIEN, het glossy magazine voor mensen met minder, mag ernaar meedingen. Het publiek kan stemmen tot en met 20 mei via www.prijs2019.be

Uit 47 inzendingen nomineerde een professionele jury 3 projecten per gewest. Naast SIEN zijn er nog 2 Gentse projecten geselecteerd. Hieruit  kiest het publiek door middel van stemming één Vlaamse laureaat die met de Waalse en Brusselse laureaat meedingt naar de uiteindelijke Prijs. Elke laureaat ontvangt € 10.000 en een trofee. De bekendmaking van de laureaten vindt plaats op woensdag 22 mei in aanwezigheid van koningin Mathilde. 

SIEN is een gratis glossy magazine ‘voor mensen met minder’ dat vier keer per jaar verschijnt. Uniek in zijn soort en als concept bedacht en uitgewerkt door mensen in armoede. Ze vertellen over hoe ze bepaalde problemen hebben opgelost, hoe ze hun situatie proberen te verbeteren, al dan niet in samenwerking met hulpverleners. Op die manier wil SIEN andere mensen inspireren om hetzelfde te doen. Het middenkatern geeft bij elke editie, aan de hand van vraag en antwoord, per thema allerlei praktische informatie aan de lezer. Het vertrekpunt is steeds de vragen van mensen in moeilijkheden zelf.

SIEN heeft een oplage van 4500 exemplaren en wordt verdeeld op 100 plekken in de stad (zoals wijkcentra, daklozenopvang, bib, stadhuis, mutualiteiten, ziekenhuis, artsen, scholen).

Stem nu op SIEN