Kortrijk krijgt eerste Onument als herdenkingsmonument voor coronaslachtoffers

Gepubliceerd op maandag 22 maart 2021

In verschillende Vlaamse steden en gemeenten worden de komende maanden ‘Onumenten’, opgericht.  Dat zijn cirkelvormige herdenkingsmonumenten om stil te staan bij de vele coronaslachtoffers, maar ook bij andere verlieservaringen. Het eerste Onument komt aan de begraafplaats Hoog Kortrijk. In mei moet het klaar zijn.

De naam ‘Onument’ is bewust gekozen. Het klinkt lichter, luchtiger en minder massief dan monument. De symbolische beginletter O maakt het een open en uitnodigend woord, dat bovendien in de drie landstalen uitspreekbaar is. Overal in Vlaanderen komen er Onumenten. Het allereerste in Kortrijk.

Het Onument wordt meer dan een gedenksteen een ontmoetingsplek waar bezoekers samen de vele slachtoffers van corona kunnen herdenken en herinneringen kunnen ophalen aan dierbaren. Het wordt ook een plaats om stil te staan bij alle vormen van (collectief) verlies. Een plek van verbinding en troost in de groene en serene omgeving aan begraafplaats Hoog Kortrijk. Aan het Onument kunnen momenten, evenementen en rituelen georganiseerd worden. Die kunnen stil of  luid, klein of groots, samen of alleen worden beleefd.

Hoog Kortrijk

De Onumenten zijn een idee van Moving Closer, Kunstwerkt en Elke Van Hoof. Het collectief Moving Closer (Uus Knops, Sophie De Somere, Katleen Schepers en Barbara Raes) combineert een expertise in kunst, zorg en (afscheids)rituelen om projecten te bedenken en/of uit te voeren die te maken hebben met verlies. Kunstwerkt coördineert de uitwerking van het Onumentenproject. De organisatie gelooft in het inzetten van beeldende kunst, zeker op momenten die zo sterk ingrijpen op vele levens en op de samenleving. Klinisch psycholoog Elke Van Hoof is mede-initiatiefnemer.

Uus Knops, psychiater en initiatiefneemster, stelde op 1 november tijdens de herdenkingsplechtigheid Reveil op begraafplaats Hoog Kortrijk haar idee van een Onument voor aan burgemeester Ruth Vandenberghe. In januari 2021 werden de eerste gesprekken met de initiatiefnemers en Crematorium Uitzicht opgestart.

Slachtoffers terroristische aanslagen

Alle Onumenten - die telkens op maat van een locatie ontworpen worden - zijn van de hand van de landschapsarchitect Bas Smets. Hij maakte in het Zoniënwoud ook al het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel. De verschillende Onumenten samen zullen een familie vormen: grotere en kleinere, met een gemeenschappelijk DNA, maar toch elk een eigenheid.