Kortrijk kiest voor minimale basisdienstverlening

Gepubliceerd op Donderdag 19 maart

Tijdens de duur van de strenge maatregelen om het coronavirus te bestrijden, zorgt Stad Kortrijk voor de veiligheid van de medewerkers, en de zorg voor de inwoners, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. Om die redenen kiest de stad voor een minimale basisdienstverlening vanaf donderdag 19/03.
 

Basiscriteria

 • Dienstverlening met wettelijke of contractuele termijnen
 • Dienstverlening die noodzakelijk is ifv veiligheid en de gezondheid van de inwoners 
 • Dienstverlening die rechtstreekse en fundamentele impact heeft op de betrokkene en de sociale situatie waarin de betrokkene verkeert
 • Dienstverlening in kader van informatie aan de inwoners 
 • Ondersteunende dienstverlening zodat de politieke organen van stad en OCMW beslissingen kunnen blijven nemen

 

Minimale dienstverlening in Kortrijk

Onthaal 1777

 • Telefonische permanentie elke werkdag doorlopend van 9 tot 17 uur 
 • Fysiek onthaal enkel voor dringende zaken waarvoor geen andere oplossing bestaat   

Burgerzaken

Enkel op telefonische afspraak in de voormiddag tijdens de week voor dringende dienstverlening:

 • Aangifte van geboorte 
 • Aangifte van overlijden 
 • Dringende tussenkomsten of dringende situaties 

 Sociaal Huis

 • Enkel toegankelijk op afspraak (telefonisch te maken via 056 24 42 22) voor dringende en noodzakelijke dienstverlening
 • Dringende financiële hulp wordt gegarandeerd (wel verplicht eerst telefonisch contact op te nemen)
 • Opladingen budgetmeters gas en elektriciteit blijven gewaarborgd.

 Dienstencentra enkel voor

 • Maaltijden aan huis
 • Dienstverlening aan daklozen vanuit wijkcentrum Overleie: wasmachine, douche, lockers, telefoonservice, koffie en maaltijd takeaway (telkens 1 op 1 en op afspraak)
 • Drempelbezoeken
 • Eenzaamheidsbezoeken

 Bibliotheek

 • Alle boeken werden verlengd tot eind april
 • Inleveren kan via inleverboxen in de centrale bibliotheek en de buurtbibs tijdens de reguliere openingsuren

 Evenementenloket

 • Enkel intake en uitleen van materiaal bij dringendheid

 Zorg

 • Woonzorgcentra zijn gesloten voor bezoek tot en met 19 april. 
 • Thuiszorg: poetsen aan huis en gezinszorg blijven
 • Kinderopvang: voor mensen met veiligheidsberoepen en zorgberoepen kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Andere kinderen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Het is ook belangrijk dat de kinderen altijd naar dezelfde opvang gaan om vermenging met nieuwe groepen te vermijden.

Parko

 • Enkel digitaal loket
 • Ondergrondse parkings blijven open

Ondernemersloket 

Beheer van het openbaar domein

 • Ophaling huisvuil wordt beperkt tot restafval, pmd, papier & karton en tuinafvalbakken (geen grof vuil ophalingen, groenophalingen en groenkar meer – alle gemaakte afspraken worden afgezegd)
 • Ophaling bedrijfsafval wordt beperkt tot restafval (papier & karton worden deze week nog opgehaald, maar afgebouwd vanaf volgende week)
 • Glas- en textielcontainers blijven open
 • Recyclageparken zijn gesloten