Kortrijk evalueert proefopstelling wijkcirculatieplan rond Doorniksewijk

Gepubliceerd op Maandag 18 september 2023

In maart 2021 startte Stad Kortrijk het traject wijkcirculatieplan voor de wijken aan beide kanten van de Doorniksewijk tussen het station en de E17. We analyseerden deze stadswijken op vlak van circulatie, verkeersveiligheid, hitte, water en groen, waarna in samenspraak met de inwoners circulatiemaatregelen op proef werden uitgerold. Via een burgerbevraging in maart 2023 konden inwoners de maatregelen evalueren. De resultaten van de burgerbevraging, verkeerstellingen én observaties werden deze zomer verwerkt en grondig geanalyseerd en worden op 15 september tijdens een infomarkt aan het publiek voorgesteld. 

Waarom een wijkcirculatieplan?

De openbare ruimte moet meer dan ooit leefbaar en veilig zijn. We willen kunnen wandelen, fietsen en soms zelfs spelen in onze straten. De Stad wil met een wijkcirculatieplan de woonwijken ontlasten van sluipverkeer en voetgangers en fietsers meer comfort en veiligheid bezorgen. We willen minder ongevallen. Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid, zorgt een wijkcirculatieplan ook voor meer ruimte voor extra groen om klimaatuitdagingen zoals extreme hitte en wateroverlast te ondervangen.

Historiek participatietraject

  • 27/10/2020 Infomoment circulatie omgeving Doorniksewijk (Digitaal)​
  • voorjaar 2021: 5 werkgroepen Loofstraat/Sint-Elisabeth (deelname 55 burgers)​
  • 13/10/2021 Infomoment circulatie buurten rondom de Doorniksewijk ('t Vier)​
  • 16/10/2021 Inspraak via Kortrijkspreekt​
  • 8/07/2022 Invoering Wijkcirculatieplan​
  • 03/2023 Buurtbevraging en scholenbevraging​
  • 08/2023 Afstemming bijsturingen Werkgroepen ‘Loofstraat en Sint-Elisabeth’​

In de zomer van 2022 werd de proefopstelling uitgerold. Tijdens de proefopstelling gebeurden er verschillende observaties tijdens spits- en dalmomenten en werden meerdaagse verkeerstellingen ingepland. De burgerbevraging liep van 16 tot 29 maart 2023 en werd 824 keer ingevuld door mensen uit 89 verschillende straten. Op basis van een grondige analyse van de resultaten uit de burgerbevraging, de verkeerstellingen en de observaties stellen we volgende aanpassingen voor:

Stationswijk 

Het eenrichtingsverkeer in de Pater Beckstraat wordt ingekort, enkel het deel tussen Beverlaai en Burgemeester Pyckestraat blijft eenrichting. Zo kunnen de leveringen naar supermarkt Delhaize opnieuw rechtstreeks via de Loofstraat verlopen. Ook in de Sint-Sebastiaanslaan blijft enkel het deel tussen de Burgemeester Pyckestraat en Beverlaai eenrichting. Die rijrichting zal voor iedereen gelden. Bussen kunnen opnieuw keren op de rotonde panorama en zullen niet meer tegen de rijrichting toegelaten worden. Tijdens de proefperiode waren er werken aan de rotonde panorama en dit zorgde voor toegenomen sluipverkeer door de wijk. Nu het knooppunt Panorama terug open is en later de tunnel zal open zijn, zal dit sluipverkeer afnemen. 

Walle

De proefmaatregelen op Walle worden niet behouden. Niet enkel is uit de burgerbevraging gebleken dat er onvoldoende draagvlak is, ook uit de objectieve metingen blijkt dat de intensiteiten in de Condédreef en een stuk van Walle te hoog zijn. Zo passeerde er door die maatregel significant meer verkeer voor de school Bemok. Ook het voorstel om Neder Mosscher en Condédreef eenrichting te maken, krijgt maar steun van 40% van de respondenten uit de buurt. Tussen Neder Mosscher en de Condédreef zal dus weer verkeer in beide richtingen toegelaten worden. Het knooppunt wordt wel ingesnoerd zodat het duidelijker zichtbaar is dat men een wijk binnen rijdt waar de snelheid beperkt is tot 30km/u. Voor de start van de bebouwing in de Condédreef werden ondertussen al rijbaankussens geplaatst om de aantakking van de fietsroute te benadrukken. Ook in de Wallemolenstraat wordt verkeer terug in beide richtingen toegelaten. 

Toekomststraat & omgeving Volksplein

Het eenrichtingsverkeer in de Toekomstraat is een belangrijke veiligheidsmaatregel voor het kruispunt Sint-Denijsestraat-Toekomststraat-Filips van de Elzaslaan. Ook de stedelijke fietsroute van de Wandelingstraat naar de Bruyningstraat verloopt via de as Filips van de Elzaslaan - Toekomststraat. Daarom besluiten we om het eenrichtingsverkeer in de Toekomststraat te behouden in de huidige rijrichting. Tegelijk wordt de Boerderijstraat aangepakt en komt er ook in de volledige Boerderijstraat eenrichtingsverkeer. Zo zullen de intensiteiten in deze straat dalen en krijgen fietsers voldoende plaats langs de wachtende auto's. We keren ook een deel van de rijrichting in de Wagenmakersstraat. Zo kan de wijk ook verlaten worden via de Sint-Rochuslaan. Beide stukken Wagenmakersstraat zullen zo naar het Volksplein toe rijden. Die aanpassing zal daar ook de gereden snelheid ten goede komen. Uit de bevraging blijkt dat 59% geen voorstander is om de parkeerkant te wisselen, de huidige parkeerkant wordt dan ook behouden. 

Omgeving Halenplein

59% van de respondenten vindt de proefopstelling minder goed dan voordien. Om het Halenplein beter bereikbaar te maken zonder omrijden in de wijk, wordt het eenrichtingsverkeer in de Vuurkruiserslaan niet weerhouden. Tegelijk wordt de rijrichting in de Ijzerfrontlaan gekeerd. Zo vormt die samen met de Wagenmakersstraat een lokale bereikbaarheidslus. 

Omgeving Sint-Elisabeth en Mimosa

De knip in de Deken Camerlyncklaan ter hoogte van Ten Akkerdreef kwam er na een gezamenlijke vraag vanuit dit stuk Deken Camerlyncklaan. Deze maatregel is dan ook goed onthaald en wordt behouden. Uit de bevraging blijkt 78% van de buurtbewoners voorstander om een stuk van de Tulpenlaan terug dubbelrichting te maken en uit de bijkomende reacties blijkt ook voldoende draagvlak om de ganse as terug dubbelrichting te maken.  Om te vermijden dat de bewoners van de Azalealaan en Tulpenlaan verplicht worden om richting de schoolomgevingen te rijden wordt het eenrichtingsverkeer in die straten niet weerhouden.  Men zal daar terug van en naar de Burgemeester Gillonlaan en Mimosalaan kunnen rijden. De eenrichtingen in de overige straten worden behouden omdat deze een positief effect hebben op de veiligheid in de schoolomgeving. 

Timing

De voorziene verkeerswijzigingen worden op 9 oktober voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring kunnen de aanpassingen op terrein uitgevoerd worden. De aanpassingen in de Boerderijstraat en Condédreef hebben daarbij prioriteit.

samenvatting wijzigingen circulatieplan