Kasseien Hoge Dreef worden hersteld

Het stadsbestuur herstelt vanaf 18 september het kasseigedeelte van de Hoge Dreef. De herstellingswerken duren twee weken. Daarna volgt een uithardingsperiode van 4 weken;

De werkzone (Hoge Dreef tussen de Izegemsestraat en de Vlasmolenstraat) is de volledige periode van 6 weken afgesloten voor het doorgaand verkeer. Bewoners uit het deel van Hoge Dreef tussen de Izegemsestraat en de Kromme Olm kunnen hierdoor 3 dagen hun woning niet bereiken met de wagen. De wijk Kromme Olm blijft wel steeds bereikbaar. Fietsers mogen omwille van veiligheidsredenen niet door. Op 30 oktober 2017 gaat de Hoge Dreef opnieuw open voor alle verkeer.

De stad vernieuwde in 2010 de kasseien van de Hoge Dreef. Het drukke verkeer en het vele strooien met zout (opgenomen in strooiroute1) belast de voegen tussen de kasseien. Hierdoor verbrokkelt de cementmortelvoeg. De kasseien komen op 65 locaties los. Deze loszittende kasseien kunnen op korte termijn opsteken. Dat kan voor onveilige situaties zorgen of zelfs voor schade aan de wagens. NV Adiel Maes uit Lichtervelde voert in opdracht van de stad van 18 september tot 30 oktober 2017 herstellingswerken uit.

BELANGRIJK: Het plaatselijk herleggen en -voegen van de kasseien neemt niet veel tijd in beslag, maar er is wel een lange uithardingsperiode nodig. Tijdens deze periode zullen de bewoners dus geen activiteit zien op de werf, maar kunnen we de weg niet openstellen. Het cement moet volledig droog zijn vooraleer autoverkeer mogelijk is. We vragen daar dus begrip voor.

Werkzone en bereikbaarheid woningen Hoge Dreef

De aannemer werkt in 2 fasen:

1. Vanaf de rotonde Izegemsestraat tot halfweg de Kromme Olm.

In deze zone wordt gewerkt op 18, 19 en 20 september 2017. De werkzone is dan afgesloten voor alle verkeer. De woningen en garages zijn niet bereikbaar met de wagen. Vanaf  21 september bakent de aannemer de 21 plaatselijke werkzones af. Plaatselijk verkeer kan dan terug door tot aan de Kromme Olm. Deze verkeerssituatie blijft omwille van de uithardingsperiode behouden tot 30 oktober 2017.

2. Vanaf halfweg de Kromme Olm tot aan de Vlasmolenstraat

De aannemer start in deze fase op 21 september 2017. In deze zone is er het meeste werk. Het is daarom niet mogelijk plaatselijk verkeer toe te laten. Ook deze zone blijft volledig afgesloten tot 30 oktober 2017 om uit te harden. In dit deel van de straat zijn er geen woningen.

Bereikbaarheid Kromme Olm

Het kruispunt Hoge Dreef/Vlasbloemstraat blijft open. De wijk Kromme Olm blijft dus voor plaatselijk verkeer bereikbaar hetzij via de Hoge Dreef of via de Izegemsestraat.

Omleggingen doorgaand verkeer

Verkeer met herkomst Hoge Dreef en bestemming Izegemsestraat wordt omgeleid via de Vlasmolenstraat-Vier Linden-ventweg Ringlaan-Izegemsestraat.
Voor verkeer met herkomst Izegemsestraat en bestemming Hoge Dreef geldt de omlegging in de omgekeerde richting.

Omlegging fietsers

Het fietspad mag uit veiligheidsredenen niet gebruikt worden tijdens de eigenlijke werken. De meeste reparaties zijn vlak naast het fietspad. De kans dat fietsers geraakt worden door graafmachines of in een werfput terechtkomen is te groot. Voor de fietsers geldt een aparte omlegging via Izegemsestraat –Waterleikens – wijk Kromme Olm – Vlasmolenstraat en dit in beide rijrichtingen. Tijdens de uithardingsperiode kunnen fietsers wel door.

Opgemaakt op: 08/09/2017

Reactie toevoegen

Reacties

Waarom heeft men ooit beslist om op dat stuk van de Hoge Dreef, kasseien te leggen in plaats van asfalt, zoals het op de overige stroken het geval is. Die kasseien zijn: - duur in aanleg en onderhoud (de huidige werken zijn daar een voorbeeld van), - luidruchtig voor de omwonenden, - onaangenaam voor de weggebruikers, - glad in de winter bij sneeuw of ijzel en zelfs bij regen, - zeer gevaarlijk voor de fietsers: door het feit dat het weinig comfortabel is om op de kasseien te dokkeren, rijden veel auto's met één wiel op het naastliggend fietspad, - de bijdrage tot het landelijk uitzicht in de omgeving van de historische Preetjes molen is quasi nihil. Jammer dat men nu, ter gelegenheid van deze vernieuwingswerken, er niet voor gekozen heeft om de weg aan te leggen in asfalt.

Al 3 weken kan men doorrijden door de straat terwijl er niks te zien is. Geen putten, geen werkers, alleen maar verbodsborden. Het is nog niet erg genoeg dat er in het centrum van Heule werken zijn , nu moeten we ook nog eens helemaal omrijden willen we van de Lage Dreef naar de Izegemstraat rijden. Nul informatie aan de zogenaamde werken en als ik het goed lees voor 6 weken. Ocharme voor de bewoners. Dit kon toch beter aangepakt worden.