Jobstudenten zomer 2019

04 maart 201931 maart 2019

Ben je op zoek naar een toffe studentenjob deze zomer? Bij Kortrijk krijg je de kans om te proeven van heel wat boeiende functies in diverse teams.  Er is voor elk wat wils: van administratie en onthaal tot uitvoerende en technische functies. Als jobstudent krijg je de kans om Kortrijk als moderne organisatie te leren kennen, werkervaring op te doen, jobs te leren kennen en een eigen inbreng in de organisatie te leveren.

WAT MOET JE WETEN?

 • Je bent minimum 17 jaar of je wordt 17 in 2019.
 • Je moet gedurende de hele periode van de gekozen vakantiejob beschikbaar zijn, individuele aanpassingen zijn niet mogelijk.
 • We houden rekening met je motivatie voor de job en eventuele ervaring in de aangeduide keuzes (studierichting, stages...).
 • Wat heb je zeker nodig?

FUNCTIES ZOMER 2019

Functies Stad
 • Nette Stad
  Je staat in voor de algemene netheid van de stad in functie van de realisatie van een aangename leefomgeving voor de inwoners en bezoekers van de stad.
 • Groenonderhoud en Begraafplaatsen
  Je staat in voor het uitvoeren van taken inzake kwaliteitsvol groenonderhoud in functie van de realisatie van een aangename en groene leefomgeving voor de inwoners en bezoekers van de stad.
 • Containerparken
  Je staat in voor een kwaliteitsvolle uitbating van de containerparken. Hierbij ga je op een zeer klantgerichte manier te werk waarbij je pro-actief situaties inschat en klanten de juiste weg wijst. Je staat in voor een goed onderhouden park. Wat bezoekers foutief sorteren, sorteer je zelf.
 • Huisvuilophaling
  Je staat in voor de ophaling van afvalfracties zodat de huisvuilophaling volgens de vooropgestelde planning kan doorgaan.
 • Onderhoud wegen en schoonmaken verkeersborden
  Je staat in voor het reinigen van straatnaam- en verkeersborden en het uitvoeren van taken inzake kwaliteitsvol onderhouden en herstellen van openbare wegen.
 • Gebouwen/Opmeten en inventarisatie van gebouwen stad Kortrijk en OCMW
  Je staat mee in voor de verdere uitwerking (opmeten, digitaliseren…) van de inventarisatie van stads- en OCMW-gebouwen.
 • Bouwen, Milieu en Wonen/Administratieve ondersteuning 
  Je staat in voor het controleren (plaatsbezoeken) van uitstallingen, terrassen en reclameborden en voor het verwerken van data van de renovatiebegeleiders.
 • Stadsplanning en -ontwikkeling/Administratieve ondersteuning
  Je staat in voor het opvolgen van het register onbebouwde percelen, het opvolgen van de dagdagelijkse administratieve taken en het archiveren van dossiers. Daarnaast kan je ook ingezet worden aan de balie.
 • Openbare Werken/Inventaris straatmeubilair
  Je staat in voor de inventarisatie van het straatmeubilair.
 • Bibliotheek/Balie en kastklaar maken van boeken (3/4-tijds)
  Je staat in voor het onthaal in de centrale bibliotheek en het kastklaar maken van de boeken.
 • Bibliotheek - Onderhoud
  Je staat in voor het onderhoud en de logistieke ondersteuning van de bibliotheek.
 • Onthaal 1777/Bevolking/Burgerzaken
  Je staat in voor het onthaal bij team 1777. Je verzorgt het eerste  contact met de burger, geeft eerstelijnsinformatie over de stad en het registreren van meldingen.
 • Gebiedswerking/Logistieke ondersteuning/Ondersteuning participatie Kortrijk Spreekt
  Je staat in voor de logistieke ondersteuning van verschillende stadsprojecten rond participatie en inspraak van burgers. Daarnaast help je bij de bevraging van Kortrijk Spreekt.
 • Aankoop/Onthaal 8500 (incl. opvolging meldingen)/drukwerk 
  Je staat in voor het onthaal en volgt meldingen en drukwerk op.
 • Aankoop/Boderonde/Inscannen inkomende briefwisseling/Frankeren uitgaande post
  Je staat in voor het rondbrengen van de post, het inscannen van binnenkomende briefwisseling en frankeren van uitgaande briefwisseling.
 • JC Tranzit/begeleiding van kleuter- en kinderactiviteiten
  Je staat in voor de organisatie en begeleiding van de éénmalige kleuter- en kinderactiviteiten, de opvang, de zomerkampen en het zomerevent ‘Ketnet Zomertoer’.
 • Warande/Wasper/Ondersteuning speelpleinwerking
  Je staat in voor de ondersteuning van de inclusieve speelpleinwerking Wasper.
 • Warande/Logistieke Ondersteuning
  Je staat in voor de ondersteuning van de exploitatie van het openbaar speeldomein en het verblijfscentrum van de Warande.
 • Ajko/Ondersteuning Pretmobiel
  Je staat in voor de organisatie en de begeleiding van de "Pretmobiel", de ondersteuning van de verschillende deelwerkingen en de uitvoering van de zomerschool.
 • Sport/zaalmedewerkers/ Sportcomplexen
  Je staat in voor het algemeen- en groenonderhoud van de sportcomplexen. Daarnaast help je bij de opbouw en afbraak tijdens evenementen en het uitvoeren van technische werken zoals schilderen.
 • Musea en Erfgoed/Ondersteuning verhuizing collectie
  Je biedt ondersteuning bij het afronden van de verhuisbeweging van het archief naar Trezoor. Je plaatst objecten op rekken, fotografeert stukken en registreert stukken in Adlib.
 • Evenementen/Logistieke en administratieve ondersteuning
  Je staat in voor de administratieve en logistieke ondersteuning bij de organisatie van evenementen.
 • IT/ Ondersteuning servicedesk
  Je helpt mee bij het opvolgen van de meldingen en storingen die binnenkomen op de dienst IT. Daarnaast geef je ondersteuning bij verschillende IT-projecten, de inventaris in CMDB en de uitrol van nieuwe computers.
 • Informatie- en archiefbeheer
  Je zet je schouders onder  de materiële en logistieke verwerking van de papieren archieven en maakt het archief klaar voor overdracht naar het stadsarchief of voor vernietiging. 
 • Toezicht historisch Stadhuis
  Je staat in voor het onthaal van de bezoekers in het historisch stadhuis en het verschaffen van toeristische info.
 • Toezicht Broeltorens
  Je staat in voor het onthaal van de bezoekers in de Broeltorens en het verschaffen van toeristische info.
 • Toezicht Sint-Maartenstoren
  Je staat in voor het onthaal van de bezoekers in de Sint-Maartenstoren en het verschaffen van toeristische info.
Functies OCMW
 • Onthaalmedewerker Baggaertshof/ Begijnhof
  Je zorgt voor een klantvriendelijk onthaal en efficiënte dienstverlening aan interne of externe klanten. Daarnaast verricht je administratieve en logistieke opdrachten om de dienst te ondersteunen.
 • Maatschappelijk werker sociale dienst
  Je biedt ondersteuning aan de maatschappelijk werker in de begeleiding van de cliënt, met het oog op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en het optimaliseren van zijn sociaal-maatschappelijk functioneren.
 • Onderhoudsmedewerker/logistiek
  Je staat in voor het onderhouden van de bestaande infrastructuur van het OCMW Kortrijk en voert logistieke taken uit om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.
 • Zonnewijzer/Administratief medewerker gemengd
  Je zorgt voor een klantvriendelijk onthaal en efficiënte dienstverlening aan interne of externe klanten. Daarnaast voer je administratieve opdrachten uit om de dienst te ondersteunen.

Neem je graag nog even alle functies door? Raadpleeg hier alle functiebeschrijvingen.

WANNEER?

We zoeken jobstudenten voor verschillende periodes. Op het inschrijvingsformulier kan je eenvoudig jouw voorkeur aanduiden. 

Hou volgende data alvast vrij voor de administratieve regeling van je dossier en afhalen kledij: Woensdag 22 mei 2019 (tussen 12u30 en 19 uur) - Zaterdag 1 juni 2019 (tussen 9 uur en 13 uur) - Woensdag 5 juni 2019 (tussen 12u30 en 19 uur).

  SOLLICITEREN?

  Inschrijven kan tot en met 31 maart 2019, enkel via www.jobsolutions.be/register/3552. Eind april krijg je meer nieuws over jouw sollicitatie. Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij Team HR - Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 of vacatures@kortrijk.be.

  Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

  Jobstudenten 2019_2