Hulpverlener (B1-B3) - aanleg wervingsreserve

Gepubliceerd op Maandag 22 mei 2023
22 mei 202304 juni 2023

Kortrijk biedt op verschillende levensdomeinen hulp en dienstverlening aan en dit toegespitst op verschillende doelgroepen. Hiervoor hebben we ook diverse  profielen in dienst, gaande van ergotherapeuten en maatschappelijk werkers tot straathoekwerkers en jeugdwerkers. Om dit  ruime aanbod aan dienstverlening te garanderen zijn we constant op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor onderstaande functies en leggen we hiervoor een wervingsreserve aan:

Deze medewerkers voorzien vanuit hun specifieke expertise of discipline in individuele en  groepsgerichte dienstverlening voor doelgroepen met een specifieke (hulp)vraag. Ze verhogen op deze manier de zelfredzaamheid, de levenskwaliteit, het welbevinden en de maatschappelijke integratie van de Kortrijkse burger.

Help je graag mensen vooruit, ben je een teamspeler en spreekt één van bovenstaande functies jou aan, aarzel dan niet langer en stel je kandidaat!

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Afhankelijk van welke specifieke functie je kiest kom je ofwel terecht in team wijkgericht sociaal werk– team sociaal wonen of team kinderen en jongeren. 

Team wijkgericht sociaal werk

Je komt terecht in een multidisciplinair wijkteam waar ontmoeting, buurtgericht werken en hulpverlening centraal staan. Je wordt er omringd wordt door heel wat expertise en verschillende disciplines (buurtwerk, straathoekwerk, brugfiguren, expertises in individueel maatschappelijk werk,… ), en werkt actief samen met tal van partners uit de buurt die je helpen om een brede, generalistisch aanpak te kunnen realiseren.

Sociale dienst woonzorgcentra/Assistentiewoningen

Kortrijk biedt voor 460 senioren opvang en verzorging aan in vijf woonzorgcentra, verspreid over Groot-Kortrijk. Het zijn Biezenheem in Bissegem, De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Sint-Jozef in Kortrijk en Ter Melle in Heule. Daarnaast beheert Kortrijk assistentiewoningen op drie locaties: Rietveld in Bissegem, Elfenberg in Heule en Ten Olme in het centrum van Kortrijk. 

Sociaal wonen

Kortrijk biedt huurwoningen aan voor senioren en medioren (40-plussers) met een speciale zorg- of ondersteuningsvraag. Het gaat om sociale en reguliere woningen waarbij de huurprijs gelinkt wordt aan het belastbaar inkomen van de huurders. 

Team Kinderen en jongeren

Team kinderen en jongeren bestaat uit vzw Ajko, JC Tranzit en speeldomein de Warande. Het team wil via verschillende methodieken en werkingen kinderen en jongeren bereiken.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 • Je biedt een specifieke individuele of collectieve dienstverlening aan binnen een bepaalde discipline. 
 • Je verzamelt op een proactieve en outreachende manier informatie die relevant is voor de vraag van jouwdoelgroep. Je stelt hierin een diagnose m.b.t. de problematiek die de doelgroep aanbrengt en werkt een individueel of collectief aanbod of plan op maat uit. 
 • Je signaleert evoluties of situaties die het welzijn van jouw doelgroep in het gedrang kunnen brengen. Je gaat na of er bepaalde samenwerkingsverbanden mogelijk zijn tussen verschillende organisaties of diensten die de situatie van de doelgroep te goede kan komen
 • Je bent het aanspreekpunt voor jouw doelgroep m.b.t. jouw discipline en je adviseert jouw doelgroep binnen de krijtlijnen van deze discipline.
 • Je zorgt voor interne en externe informatiedoorstroming met het oog op een optimale multidisciplinaire samenwerking en kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening.
 • Je denkt kritisch mee over veranderingen binnen jouw team of werking en geeft advies zodat de doelstellingen van je team, dienst of directie gerealiseerd worden.  
 • Je staat in voor de dagelijkse coördinatie en planning van je eigen activiteiten en ziet toe op een kwalitatieve uitvoering ervan.

Meer info!

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?     

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van onbepaalde duur  of bepaalde duur op B1-B3 -niveau binnen één van de opgesomde functies. De functie maatschappelijk werker sociale dienst WZC wordt ingeschaald in IFIC14.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen. 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

 • Je beschikt over een bachelor diploma of een diploma dat toegang heeft tot niveau B in een openbaar bestuur.

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan enkel digitaal tot en met 4 juni 2023.

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle De Bosschere, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0473/86 24 34.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.