Herwerking boek "De graven(kapel) van Kortrijk in een nieuw licht"

Gepubliceerd op Dinsdag 12 juli 2022

Een beschrijving van de portrettenreeks van de graven van Vlaanderen uit de Gravenkapel van Kortrijk is moeilijk te vinden. Guido Dekeyrel, zelfstandig stadsgids van Kortrijk, wilde hieraan een oplossing bieden. Op zijn initiatief verscheen in 2018 het boek “De graven(kapel) van Kortrijk in een nieuw licht”. Die editie was toe aan een vernieuwing.

De auteurs doen in deze nieuwe uitgave van ‘de Graven(kapel) van Kortrijk in een nieuw licht’, aan de hand van nieuwe foto’s, het gehele verhaal van de Graven van Vlaanderen uit de doeken. Ze gaan verder dan wat afgebeeld is, en dompelen je onder in de symboliek en het mysterie van wat ook níet afgebeeld staat.

Het boek “De graven(kapel) van Kortrijk in een nieuw licht” geeft niet alleen een beschrijving van wat er te zien is in de portrettenreeks. De portrettenreeks is onderworpen aan een diepgaand onderzoek. Zo blijkt één graaf er te ontbreken en staat er een man afgebeeld die nooit Graaf van Vlaanderen is geweest. Eén gravin staat er tweemaal afgebeeld. Ook de afgebeelde wapenschilden roepen vragen op! In het centrale deel van het koor staan vier heiligen afgebeeld met in hun midden een engel. Ook deze reeks afbeeldingen roept vragen op. Onder iedere nis staat een onderschrift, in oud-Nederlands, dikwijls niet meer leesbaar. Ook hieraan werd aandacht besteed.

Het boek bevat een aantal mogelijke antwoorden op de vragen die naar boven kwamen. Tot slot wordt in het boek, aan de hand van fotoshopping, een beeld gegeven van hoe de gravenkapel er correcter had kunnen uitzien. Guido liet zich bijstaan door Jacqueline De Winter voor wat betreft de beschrijving van de kledij van de afgebeelde personen, en door David Becquart voor wat betreft de heraldiek.

“Bij de eerste druk werden heel wat opmerkingen gemaakt over de foto’s: die waren niet zo duidelijk, van mindere kwaliteit, … Bij de tweede druk werden daarom recentere foto’s verwerkt. Alle fotoshopverrichtingen dienden overgedaan. Het deel waarin de visie van de auteurs naar voren gebracht wordt, werd volledig herwerkt, waardoor de ingrepen beter waarneembaar zijn. Deze ingreep liet ook toe nadere informatie over de afgebeelde personen toe te voegen.”

Guido Dekeyrel, auteur