Herinrichting schoolomgeving Pottelberg & Burg. de Bethunelaan

De rioleringswerken en de herinrichting van de schoolomgevingen Pottelberg en Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Kampstraat gaan van start. Stad Kortrijk pakt samen met het Agentschap Wegen & Verkeer de verkeerssituatie en veiligheid aan in de omgeving van de scholen rond de Pottelberg.

Wat houden de werken in?

  • We vernieuwen het wegdek en de rioleringen.
  • We sluiten de woningen aan op een gescheiden rioleringsstelsel.
  • Het blijft een zone 30 schoolomgeving. De rijweg wordt versmald en krijgt fietssuggestiestroken.
  • Er komen waar mogelijk parkeerstroken, bredere trottoirs en meer groen.

Door deze inrichting kunnen we gemakkelijker een aangepaste snelheid afdwingen.

Hoe verlopen de werken en wanneer zijn ze klaar?

Op maandag 21 augustus 2017 start de aannemer Ivan Vuylsteke uit Meulebeke met de rioleringswerken. Aansluitend worden de wegeniswerken uitgevoerd. Tegen het zomerverlof 2018 dient het project volledig klaar te zijn.
 Deze timing is onder voorbehoud van onvoorziene- of slechte weersomstandigheden.

Riolerings- en wegeniswerken 

FASE 1: VAN 21 AUGUSTUS TOT EIND DECEMBER 2017

Werfzone en verkeerssituatie:

De Pottelberg (tussen kruispunt met de Condédreef en de Meiweg) krijgt een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. In deze fase wordt ook een ondergronds bufferbekken geplaatst. De werkzone wordt afgesloten voor alle verkeer. Het
gemotoriseerd verkeer tussen het centrum en de R8 wordt omgeleid via de Engelse Wandeling / Weggevoerdenlaan. In de werkzone mag er niet geparkeerd worden. De fietsers worden omgeleid via de Pater Damiaanstraat.

Bereikbaarheid woningen en garages:
Alle panden te voet (of met fiets aan de hand) bereikbaar. Na de werkuren kunnen aangelanden met hun wagen tot aan de woning rijden en zijn ook de opritten en de garages bereikbaar. Op het moment dat ze riolering leggen voor de woning
zal dit natuurlijk niet mogelijk zijn. Vanaf het plaatsen van de borduren tot aan de volledige afwerking van het voetpad en de wegenis zijn opritten en garages niet toegankelijk. De aannemer informeert de bewoners en ondernemers hierover.

Volgende fases: Vanaf midden november 2017 tot zomerverlof 2018

FASE 2: omvat de werken in de Kampstraat (circa 1,5 maand)

 • In deze fase voert De Watergroep hun werken uit t.h.v. het ronde punt aan de Weggevoerdenaan en Burgemeester F. de Bethunelaan
  en aan het kruispunt Pottelberg - Condédreef. Hier wordt een nieuwe distributieleiding voor watervoorziening aangelegd.

FASE 3: vanaf de Meiweg tot aan het kruispunt Kampstraat (circa 5 maand).

 • In deze fase voert De Watergroep hun werken uit in de Condédreef en Burgemeester F. de Bethunelaan. Hierbij wordt de nieuwe distributieleiding verder aangelegd.

FASE 4: omvat de heraanleg in de Burg. Felix de Bethunelaan (maart 2018 - april 2018)

FASE 5: werken aan het kruispunt Pottelberg - Burg. Felix de Bethunelaan (april 2018 - zomerverlof 2018).

Opgemaakt op: 06/07/2017

Reactie toevoegen

Reacties

Kunnen de bewoners info krijgen over de toegankelijkheid van hun woning, garage, inrit, etc.

Kunnen de bewoners info krijgen over de toegankelijkheid van hun woning, garage, inrit, etc.