Groep Kortrijk zkt. ICT-manager

Kortrijk is een stad in beweging in een snel veranderde wereld. Dat deze snel veranderende wereld ook een digitale wereld is geworden heeft een belangrijke impact op de ICT-afdeling die hierdoor een leidende rol krijgt in innovaties en initiatieven om de digitale wereld te omarmen voor de burgers en allerlei organisaties die onze stad rijk is.

Vanuit het beleidsplan Digitale Stad Kortrijk maken we werk van een ambitieus, realistisch en resultaatsgericht ICT-beleid dat vertrekt vanuit de wensen en noden van de gebruiker. Drie beleidslijnen staan centraal:

 • Digitale werking: we verhogen de efficiëntie van de stadsdiensten door te investeren in performante systemen en in de digitalisering.
 • Digitale dienstverlening: we gebruiken digitale tools om de stad dichter bij de mensen te brengen en van Kortrijk een klantgerichte, open en transparante stad te maken.
 • Digitale burger: door opleiding en ondersteuning van diverse doelgroepen helpen we zoveel mogelijk inwoners veilig op weg in de digitale samenleving en dienstverlening.

De stad Kortrijk gebruikt een brede waaier van informatiesystemen om haar business processen te ondersteunen. Dit gaat van processen die gekoppeld zijn aan onze basisdienstverlening tot het volledig digitaal maken van processen, interne collaboratie platformen, é-invoicing, communicatie met onze klanten (burger, organisaties, bedrijfswereld...), data uitwisseling met de verschillende overheden en zoveel meer.

Naast de digitale transformatie staat de stad Kortrijk eveneens voor de uitdaging om de integratie tussen OCMW en stad te realiseren.

Om de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in goede banen te leiden en het lokale bestuur hierin te adviseren en ondersteunen, gaan we op zoek naar een ICT-manager voor de Groep Kortrijk.

Download de functieomschrijving

De uitdaging

De ambitie van de Groep Kortrijk om Kortrijk naar de koppositie te loodsen als de meest slimme én digitale stad van het land, in nauw overleg met het lokale bestuur.

Het uittekenen en in de praktijk brengen van een visie en strategie op de digitale stad en alle aspecten van informatie- en communicatietechnologie. Dit over alle beleidsdomeinen heen en voor de hele Groep Kortrijk, waarbij de ICT-afdeling een strategische partner is binnen de organisatie.

Het bepalen van de functieprofielen en uittekenen van een organisatie structuur binnen de ICT-afdeling, die nodig is om de visie en de strategie de komende jaren te realiseren.

Begeleiden van het change proces voor de huidige ICT-medewerkers, de nieuw aan te werven profielen en de collega’s buiten de ICT-afdeling, die met een nieuwe strategische partner in zee dienen te gaan. Zoeken naar de juiste relaties en afspraken rond verantwoordelijkheden binnen en buiten ICT.

 

Kenniscompetenties

 • je hebt inzicht in participatiemethodieken
 • kennis van informatiebeveiliging (ISO 27001 norm, privacywetgeving, governance/risk/compliance)
 • kennis van de ICT-servicemanagement processen (incident & problem management, change & release management, beschikbaarheid en continuïteit, service level management)
 • inzicht in opportuniteiten en moeilijkheden bij het gebruik van cloud computing voor lokale besturen.
 • wet op de overheidsopdrachten (met nadruk op: raamcontracten en opdrachtencentrale)
 • informatiemanagement (authentieke gegevensbronnen, informatie-uitwisseling (servicebus, broker, webservices…), ontsluiting naar beleidsinformatie en centraal dossier)

 

Toelatingsvoorwaarden

 • je hebt een masterdiploma en je bent een ICT specialist met minimaal 6 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke binnen het ICT-werkveld

Ofwel

 • je hebt geen masterdiploma en je bent een ICT specialist met minimaal 6 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke binnen het ICT-werkveld en slagen voor een niveau- of capaciteitstest

 

Procedure

 1. CV-screening
 2. case + presentatie case, gevolgd door een gedragsgericht en competentiegericht interview: min. 50/100 (eliminerend)
 3. assessment: geslaagde kandidaten van deel 2

Meer info: Team HR - Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 of lut.vanderbeken@kortrijk.be

 

Solliciteren

Schrijf je digitaal in tot en met 29 april 2018. 

Weblink inschrijving