Groene Leie

De groene dingen die je momenteel op de Leie ziet bovendrijven, zijn algen die door het warme weer, het gebrek aan vers water (regenwater) geweldig zijn toegenomen in aantal. In de volksmond spreekt men van 'de bloei van het water'. Dit is een jaarlijks weerkerend fenomeen, maar dit jaar is het zeer uitgesproken. Op zich zijn de algen niet schadelijk. Het aantal algen zal spoedig terug afnemen. 

Opgemaakt op: 12/07/2017

Reactie toevoegen

Reacties

De groene Leie is bij nader onderzoek het gevolg van eendenkroos, een minuscuul plantje dat drijft op het water en zeker niet het gevolg van algen.

De eendenkroos komt vanuit Frankrijk afgedreven. Ik merkte deze reeds op eind mei 2017 tijdens het hengelen nog over Armentières waar de Leie een meer natuurlijke waterloop is. Gaandeweg zakte het goedje stroomafwaarts af en zette zich ondertussen veelvuldig voort door de aanhoudende droogte. Het werd zo hevig dat de Leie van de ene oever tot de andere bedekt raakte. Gelukkig is er wat scheepvaart op de rivier die voor de mengeling van het water zorgt en er zo wat vrije plaatsen kwamen om te kunnen hengelen. Want een sinecure was het niet. Ik kreeg zelfs telefoontjes vanuit Oost-Vlaanderen hoe de vangsten hier waren onder het met eendenkroos bedekte wateroppervlak... Tegen eind Augustus zat het dus al in Gent! Op zicht is dit geen ernstig probleem. Slechter is dat er de laatste jaren ook vanuit de ondiepe Leie-arm in Armentières Braziliaanse Waternevel komt mee gestroomd. Voor de hoofdrivier vormt het geen probleem, daar is de stroming te sterk en de oevers te stijl en hard. Maar voor de ondiepe Leie-armen is het een kleine ramp. In Wervik, op de arm rond de Balokken, heeft het zich al aan wal gezet en waren er dit jaar de eerste velden van Braziliaanse Waternevel te zien. De kans bestaat dat binnen enkele jaren de arm volledig dicht groeit daar deze heel ondiep is. Slecht voor het onderwaterleven, de hengelaars en de vissen die er elk jaar komen paaien.